HZS Středočeského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Den požární bezpečnosti ve znamení kontrol průjezdnosti

Hasiči v Praze a Středočeském kraji zahájili v pátek 13. září 2019, zvolený pro letošek Českou asociací hasičských důstojníků jako Den požární bezpečnosti, společný projekt s názvem “3 metry k životu”, kterým chtějí na špatnou průjezdnost v sídlištních aglomeracích upozornit. 

                   

Projekt dlouhodobě cílí především na slušné řidiče a řidičky, kteří si neuvědomují možný dosah svého jednání při špatném parkování a pouze opakují vzorce chování zažité na daném sídlišti. Reagujeme tak na stále se zhoršující stav průjezdnosti na sídlištích budovaných především v 70. a 80. letech 20. století, a s tím spojené nepřístupné (neoznačené) nástupní plochy pro požární techniku.

Nástupní plocha je zpravidla zřízena v blízkosti bytových domů s výškou nad 12 metrů (5 a více nadzemních podlažích) a je většinou označena zákazem vjezdu, zákazem stání nebo zastavení.

Základní zásady parkování nejen na sídlištích:
•          Parkovat pouze na vyznačených místech.
•          Neparkovat na nástupních plochách pro požární techniku.
•          Neparkovat před nadzemními i nad podzemními hydranty.
•          Neparkovat v křižovatkách.

Projekt vznikl v roce 2016 u HZS Středočeského kraje s cílem neagresivní formou upozornit obyvatele v hustě zastavěných a obydlených lokalitách na rizika plynoucí z nedodržování legislativy při parkování vozidel. Dalším cílem je navázání spolupráce s místní samosprávou a hledání společných řešení přijatelných jak pro obce, tak pro složky IZS, a tím předcházení fatálním následkům případných mimořádných událostí. Letos se k projektu připojil HZS Praha a podporu projektu vyjádřil radní hl. města Prahy pro bezpečnost Ing. Petr Hlubuček.

Na podporu projektu byly vytvořeny samolepky, které si na našich preventivních akcích nebo na hasičských stanicích v Praze a Středočeském kraji může zdarma vyzvednout každý občan. Nalepením na zadní část svého vozidla podpoříte projekt a zároveň nám pomůžete šířit povědomí o této palčivé problematice. Informace o samolepkách a projektu budou uveřejňovány na sociálních sítích - FB a Instagramu: Parkuji ohleduplně – 3 metry k životu.

  • Při požáru bytu 5. 6. 2019 v panelovém domě v Mladé Boleslavi jednotky středočeských hasičů zachránily pomocí výškové techniky jednu osobu a psa.
  • V Praze 5. 8. 2019 pražští hasiči zlikvidovali pomocí výškové techniky požár na balkóně bytového domu v ulici Vnoučkova.
  • Z bytu panelového domu v Mělníce dne 3. 9. 2019 vycházel dým z oken i pode dveřmi a nikdo neotevíral. Hasiči se do bytu dostali pomocí výškové techniky přes balkon sousedů. Jednalo se o zanechaný kastrůlek na vařiči.  Naštěstí nikdo uvnitř nebyl.

To jsou jen namátkou vybrané příklady požárů z posledních měsíců, kdy byla použita výšková technika k záchraně osob a majetku. Právě z  tohoto důvodu byly na sídlištích budované pojezdové chodníky a nástupní plochy pro příjezd hasičů do vzdálenosti 4 až 7 metrů od vchodu, aby mohl být efektivně využit maximální dosah výškové techniky. Ta je využívána jak pro samotný zásah, tak i pro evakuaci osob z vyšších pater. Celkově v ČR za období od 2. do 8. září 2019 bylo při požárech evakuováno nebo bezprostředně zachráněno 785 osob.

I díky možnosti příjezdu a ustavení výškové techniky, která může mít délku až 12 metrů a maximální šířku po vysunutí podpěr 5 metrů, se zásahy u zmíněných událostí obešly bez větších škod.

K testování průjezdnosti se připojilo všech dvaatřicet stanic devíti územních odborů HZS Středočeského kraje. Hasiči projížděli zejména sídliště, kde se mohou setkat s problémem špatného dojezdu na místo události. V některých z projížděných měst se oproti loňskému roku průjezdnost pro požární techniku výrazně zlepšila. Například v Berouně se řidiči naučili parkovat velmi ohleduplně a i nástupní plochy pro požární techniku byly volné a přístupné pro vozy HZS.

V jiných městech v některých lokalitách hasiči projeli lépe než v minulosti, ale někde se situace nezlepšila. Například v kladenské části Rozdělov je průjezdnost dlouhodobě špatná i pro osobní vozidla. Parkování je zde velmi náročné, takže hasiči chápou, že možností na sídlištích moc není, ovšem jak zní slogan kampaně: „Když jde o život, přeparkovat nestihnete.“ Je tak na zamyšlení každého, zda není jiná možnost, kde své vozidlo odstavit. Oproti tomu v kladenském Podprůhonu hasiči zaznamenali zlepšení, kdy sice strojník cisterny musel jet velmi opatrně, ale místem projel bez většího zdržení. V Kutné Hoře je dlouhodobě nehorším místem z hlediska průjezdnosti zástavba v centru města, oproti tomu ostatní části byly průjezdné bez větších problémů.

por. Ing. Lucie Jelínková
HZS hl. m. Prahy

por. Ing. Tereza Fliegerová
tisková mluvčí
HZS Středočeského kraje

Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem