Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tísňová linka 112 v otázkách a odpovědích

Co je linka 112? Pro koho je určena linka 112? Kdy volat linku 112? Kdy nevolat linku 112? Jak volat na linku 112? 

Co je linka 112?
 • Tísňová linka, pomocí které se dovoláte pomoci záchranářů ve všech členských státech EU.
 • Je dostupná jak z pevných linek tak z mobilních telefonů.
 • Je zdarma na celém území EU.
 • Umožňuje určení polohy volajícího.
Pro koho je určena linka 112?
 • Pro jakéhokoliv člověka, který se na území Evropské unie a některých dalších států ocitne v nouzové situaci a potřebuje urgentní pomoc záchranných či bezpečnostních složek (hasiči, policie, zdravotníci).
Kdy volat linku 112
 • Pokud potřebujete pomoc hasičů, v případě rozsáhlejších mimořádných událostí, kdy je nutná spolupráce dvou a více záchranných složek.
 • Při cestách do zahraničí.
 • Pokud si v krizi nedokážete vzpomenout na jiná tísňová čísla nebo si nejste jisti.
 • Linku 112 mohou využít osoby nehovořící česky - díky jazykové vybavenosti operátorů.
 • Linka 112 je v ČR universální tísňovou linkou, jejímž prostřednictvím se lze dovolat pomoci i policie či zdravotnické záchranné služby. Její technologie totiž umožňuje identifikovat místo, kde se volající nachází, rovněž šance dovolat se z mobilního telefonu na tísňovou linku 112 je ve srovnání např. s číslem 155 větší - na 112 se na jako jedinou tísňovou linku lze dovolat bez SIM karty, bez kreditu a pokud je na místě signál alespoň jednoho mobilního operátora.
Pokud budete řešit pouze zdravotní obtíže, trestný čin, atd., obracejte se přímo na národní čísla tísňového volání (150 hasiči, 155 zdravotnická záchranná služba, 158 policie, 156 městská policie), která jsou v současné době rovnocenná číslu 112.
Kdy nevolat linku 112?
 • Nezkoušejte, jestli linka 112 funguje, mohli byste ohrozit životy někoho jiného.
 • Linku 112 nikdy nevolejte z legrace, pokud nejde o urgentní záležitost nebo pokud chcete pouze získat informace.
Pokud jste na pochybách, linku 112 klidně vytočte. Můžete zachránit něčí život.
Pamatujte, že při volání na tísňovou linku 112 není nikdo anonymní. Vyspělá technologie linky 112 umožňuje nejen zjistit přesně místo, odkud dotyčný volá, ale i jeho číslo, volajícího lze identifikovat dokonce i v případě, že volal z mobilního telefonu bez SIM karty. Navíc veškeré hovory jsou nahrávány.
 
Pokud někdo zneužije tísňovou linku, hrozí mu dle zákona o elektronických komunikacích pokuta až do výše 100 000 Kč. V určitých případech lze zlomyslné volání klasifikovat jako trestný čin šíření poplašné zprávy nebo trestný čin znemožnění funkce obecně prospěšného zařízení, pak samozřejmě hrozí trestní odpovědnost. V současnosti jsou v legislativním procesu chystána i opatření, která v případě zlomyslného volání umožní inkriminovaný telefon zablokovat. 
Jak volat na linku 112?
Když voláte na tísňové číslo, v klidu řekněte: 
 • Co se stalo a jestli se někdo zranil.
 • Kde se to stalo, v jakém městě a v jaké ulici.
 • Řekněte své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte.
 • Nezavěšujte, odpovězte operátorovi na jeho otázky.
 • Udělejte, co ti operátor říká.
Nikdy nezavěšujte jako první. Buďte připraveni odpovědět operátorovi tísňové linky na jeho případné doplňující dotazy. Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, který ověří pravdivost nahlášené zprávy a sníží riziko, že se jedná o „planý poplach“.


Telefonování na tísňová čísla je bezplatné. V případě nouze se nebojte volat na tísňovou linku, ale nezneužívejte ji. Můžete ztížit pomoc lidem kteří ji skutečně potřebují! 
Telefonování na tísňová čísla je zdarma. Proto se v případě potřeby nebojte zavolat pomoc.
Nikdy ale nevolejte z legrace, můžete ublížit jiným lidem!!!
Pamatujte, že při volání na linku 112 je každý identifikovatelný a při jejím zneužití lze tedy každého dostihnout a potrestat.
Zneužívání tísňových linek je trestné a hrozí za ně pokuta až do výše 100 000 Kč.
Důvěřujte hasičům a dalším záchranářům. Pamatujte si ale, že nejlepším ochráncem sebe i druhých jste vy sami!
Upozorňujeme, že kromě jednotného evropského čísla tísňového volání 112 jsou v ČR v platnosti také národní čísla tísňového volání:
 • 150    Hasičský záchranný sbor ČR,
 • 155    Zdravotnická záchranná služba,
 • 158    Policie ČR.
 • 156    Obecní (městská) policie
Více na www.hzscr.cz/tisnovavolani
Další otázky a odpovědi naleznete rovněž na europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/358&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=e n     

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičský záchranný sbor ČR

Telefon.: +420 950 819 944
Mobil: +420 602 215 142
E-mail: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem