Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zakázky na obleky a obuv byly korektní

Dne 7.1. 2009 odvysílala TV NOVA v pořadu Na vlastní oči reportáž zpochybňující veřejné zakázky na dodávku ochranných obleků a zásahové obuvi pro dobrovolné hasiče, které v květnu loňského roku vyhlásilo MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. V pořadu zaznělo velké množství nejrůznějších nepravdivých domněnek, nepodložených spekulací, naznačování, proto považujeme za nutné celou věc uvést na pravou míru.  

Vyjádření MV – generálního ředitelství k reportáži v pořadu Na vlastní oči

MV- generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR prohlašuje, že při realizaci veřejných zakázek na dodávku ochranných oděvů a zásahové obuvi pro dobrovolné hasiče postupovalo naprosto korektně, transparentně a v souladu se zákonem.
 
Pro veřejné zakázky byly stanoveny transparentní a pro všechny uchazeče stejné podmínky. Tyto podmínky byly definovány tak, aby dobrovolní hasiči získali za co nejvýhodnější cenu kvalitní vybavení, které by odpovídalo jejich potřebám. Tento cíl byl splněn a vybrány byly nejnižší cenové nabídky, které zároveň splňovaly stanovená kvalitativní kritéria.

To, zda se firma bude ucházet o veřejnou zakázku záleží na rozhodnutí jejího managementu. Stejně tak je výhradně věcí firem, do jaké míry sledují situaci na trhu, zda sledují moderní trendy a příslušné normy a předpisy týkající se ochranných prostředků a dokáží se připravit na podmínky veřejné soutěže.
V této souvislosti upozorňujeme, že jednovrstevný zásahový oděv pro hasiče požadovaný ve zmiňované veřejné zakázce   je definován evropskou normou EN 15614, která byla ČR přijata tzv. překladem již koncem února loňského roku. Je samozřejmě na každé firmě, jak se připraví na nové předpisy, které začaly platit již před vlastní zakázkou, a zda si zajistí certifikaci pro své výrobky tak, aby byly v souladu s novými předpisy.

 
MV- generální ředitelství HZS ČR se musí jako odpovědná státní instituce řídit rozpočtovými pravidly. Veřejné zakázky na dodávky vybavení pro dobrovolné hasiče byly vyhlášeny tak rychle, jak to jen bylo možné. MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR nemohlo vyhlásit veřejnou zakázku předtím, než obdrželo finanční prostředky na její realizaci. Poté, co MV-generální ředitelství HZS ČR v dubnu  2008 obdrželo finanční prostředky na realizaci zakázek, ihned začalo jednat a samotné zakázky pak byly vyhlášeny v nejbližším možném termínu v  květnu. Smlouva na dodávku obleků byla podepsána na začátku srpna s tím, že první část obleků měla být kvůli ověření kvality obleků dodána do začátku září. Celá dodávka musela pochopitelně proběhnout do konce roku, do kdy musí být finanční prostředky dle rozpočtových pravidel vyčerpány.

 
Zmiňovaná reportáž nepřinesla a ani přinést nemohla jediný relevantní a věrohodný doklad pro tvrzení, že by byly veřejné zakázky jakkoliv neférové a že by některý z výrobců byl záměrně zvýhodněn. Celá reportáž se bohužel nesla ve stylu „jedna paní povídala,“ redaktorka veškeré své spekulace dokládala jednou anonymní osobou, jejíž tvrzení jsou zcela nepravdivá a nemohou se opřít o žádný důkaz.

 
Uvedená reportáž navíc vykreslila dobrovolné hasiče v až příliš uvolněném duchu, nekorektně je např. přirovnala k organizaci Orel nebo amatérským fotbalistům. Jednotky sborů dobrovolných hasičů jsou ovšem součástí integrovaného záchranného systému a dobrovolní hasiči zdarma a ve svém volnu pomáhají zachraňovat lidské životy a zdraví, kvalita jejich vybavení se tedy může přímo odrazit v bezpečnosti úplně každého z nás. Jen v roce 2007 zasahovaly jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí u 34 766 mimořádných událostí – likvidovaly např. 13 113 požárů, zasahovaly u 2541 dopravních nehod a pomáhaly odstraňovat následky 7 039 případů živelních pohrom.

Právě nedocenitelné role dobrovolných jednotek požární ochrany si je Ministerstvo vnitra vědomo a právě proto MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR zajistilo historicky jedinečnou podporu v podobě nového vybavení pro více než 33 000 dobrovolných hasičů, a to i v těch nejmenších obcí, kteří nikdy předtím od státu neobdrželi žádnou formu finanční podpory na úctyhodnou práci, kterou vykonávají.


 
Dobrá věc se podařila, desítky tisíc dobrovolných hasičů v ČR budou mít nové vybavení. A tento fakt nelze zpochybnit, a to ani jednou pomýlenou televizní reportáží.kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru  ČR
Tel.: 974 819 944
Mobil: 602 215 142
E-mail:petr.kopacek@grh.izscr.cz 

vytisknout  e-mailem