Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Soutěž o hasičské pohádky 2

1. 3. 2023 (MF) - Máme tady březen a s ním další soutěž o knihu Hasičské pohádky 2. Začíná hřát sluníčko a přichází první jarní dny. Víte, co by se mohlo stát v případě, že dojde k rychlému tání sněhu? Jaké mimořádné události může způsobit příroda? 

Pokuste se odpovědět na naše březnové soutěžní otázky a budete-li mít štěstí, pak můžete vyhrát naši krásnou pohádkovou knihu.
Vaše odpovědi společně s vaší korespondenční adresou pošlete na e-mail martina.buchtova@hzscr.cz. Ze správných odpovědí vylosujeme 3 výherce, jejichž jména zveřejníme v měsíci dubnu na našich webových stránkách při vyhlášení dalšího kola soutěže. 


Březen 2023

K hašení začínajícího požáru jsou určeny přenosné hasicí přístroje. Obsahují různé druhy hasiva a jsou opatřeny zařízením, kterým se uvádí do činnosti. Správné použití přenosného hasicího přístroje je jednoduché a jednotlivé kroky jsou zřetelně popsány přímo na jeho lahvi - 1. vytáhni pojistku! 2. nasměruj na oheň! 3. stiskni páku ventilu! Uveď, čím může být přenosný hasicí přístroj naplněn. Vzpomeneš si na tři různé druhy náplně?  


2. Jaké mimořádné události může způsobit příroda?
A) Duha, rosa, mlha
B) Zemětřesení, sopečný výbuch, lavina
C) Jinovatka, zatmění slunce, hrom
D) Oblačnost, průtrž mračen, vítr


3. V tuto roční dobu se může stát, že se díky rychlému jarnímu oteplení, které zapříčiní prudké tání sněhu, rozvodní potoky a následně i řeky. Zem po velkých mrazech nepropouští povrchovou vodu do spodních vrstev a může také dojít k rozlití vody mimo vodní koryta. Když se rozvodní řeka: 
A) Stojím těsně u břehu a kontroluji, jak voda stoupá
B) K řece se nepřibližuji, je to nebezpečné
C) Sleduji ji z mostu a pravidelně situaci fotím
D) Schovám se do sklepa


4. Číslo tísňové linky 150 je určeno k hlášení zejména:
A) Požárů, živelních pohrom a havárií
B) Loupežných přepadení, krádeží a násilných trestních činů
C) Předpovědi počasí a k varování před utonutím
D) Poruchy automatické pračky, myčky na nádobí a jiných elektrospotřebičů


Správné odpovědi na únorové otázky:
Uvedené činnosti a mnoho dalších úkolů plní Horská služba ČR.
2D, 3B, 4A
 

Výherci únor 2023:
Tomáš Hradil, Hlubočky
Vojtík a Kubík Pekárkovi, Brno
Kubík Hanuš, Nová Paka


 

kpt. Mgr. Martina Buchtová
celostátní koordinátor preventivně výchovné činnosti
odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
mail: martina.buchtova@hzscr.cz

vytisknout  e-mailem