Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zpráva o výsledcích podrobné analýzy současného stavu výuky všech bezpečnostních témat ve školách s návrhy dalšího postupu

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR vytvořilo  Zprávu o výsledcích podrobné analýzy současného stavu výuky všech bezpečnostních témat ve školách s návrhy dalšího postupu (dále jen „Zpráva“) v souladu s usnesením vlády ze dne 2. prosince 2015 č. 977 ke Zprávě o stavu ochrany obyvatelstva v České republice 2015. Jedním z  cílů Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 je větší zapojení občanů do systému ochrany obyvatelstva cestou zvýšení jejich schopnosti sebeochrany za využití informací a znalostí získaných v rámci plošného a cíleného systému výchovy a vzdělávání.

K naplňování cíle byl stanoven úkol č. 19 a) „Zmapovat stav výchovy a vzdělávání v ochraně obyvatelstva ve školách a navrhnout optimální řešení pro zkvalitnění tohoto procesu“.

Ke splnění úkolu vznikla pracovní skupina složená ze zástupců resortů, v jejichž kompetenci je vzdělávání obyvatelstva v bezpečnostní tematice. Členy pracovní skupiny jsou zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva dopravy, Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra (Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, Policejní prezidium České republiky, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky), České školní inspekce a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Pracovní skupina je vedena Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky. Výstupy činnosti pracovní skupiny, včetně doporučení, jsou prezentovány v předložené Zprávě.

Materiál byl odsouhlasen na 68. schůzi Výboru pro civilní nouzové plánování dne 7. prosince 2016 (usnesení č. 420).

Následně byl materiál odsouhlasen na schůzi Bezpečnostní rady státu dne 24. ledna 2017 (usnesení č. 5).

Materiál schválila vláda ČR svým usnesením č. 174 ze dne 8. března 2017.

Materiál ke stažení

Podkladové materiály použité při zpracování

  1. Zpráva České školní inspekce - vzdělávání v bezpečnostních tématech
  2. Evaluační dotazníky z kurzů pro učitele pořádané HZS ČR
  3. Zpráva z výzkumné sondy zaměřené na stávající pojetí výchovy a vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva ve školních vzdělávacích programech vybraných základních škol v ČR

vytisknout  e-mailem