Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zpráva o činnosti Hasičského záchranného sboru ČR za rok 2013

10. 7. 2014 (Kateřina Hlaváčková) - Zpráva o činnosti Hasičského záchranného sboru ČR za rok 2013 se souborem PDF ke stažení 

 

 OBSAH:

1. Sekce Prevence a civilní nouzové připravenosti

1.1 Odbor prevence

 

 • Oblast výkonu státního požárního dozoru

1.2 Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení

 • Oddělení krizového řízení
 • Oddělení ochrany obyvatelstva
 • Oddělení instruktáží a školení

1.3 Odbor civilní nouzové připravenosti a strategií

 • Oddělení civilní nouzové připravenosti
 • Oddělení strategií

1.4 Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč

2. Sekce IZS a operačního řízení

2.1 Odbor IZS a výkonu služby

 • Oddělení jednotek požární ochrany
 • Oddělní integrovaného záchranného systému
 • Pracoviště strojní služby
 • Pracoviště chemické služby
 • Pracoviště technické služby
 • Pracoviště psychologické služby

2.2 Odbor operačního řízení

 • Zásahy jednotek požární ochrany
 • Požáry
 • Operační a informační střediska HZS krajů
 • Operační a informační středisko MV-GŘ HZS ČR
 • Mezinárodní spolupráce

2.3 Odbor komunikačních a informačních systémů

2.4 Technický ústav požární ochrany

3. Sekce ekonomiky

3.1 Odbor finanční

 • Základní údaje o rozpočtu HZS ČR
 • Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU

3.2 Odbor provozní a správy majetku

 • Oddělení správy majetku a investic
 • Oddělení veřejných zakázek
 • Oddělení nákupu majetku a služeb
 • Oddělení provozu a správy areálu

3.3 Skladovací a opravárenské zařízení

4. Sekce řízení lidských zdrojů

4.1 Odbor personální

 • Personální údaje HZS ČR

4.2 Odbor vnějších vztahů a legislativy

 • Oddělení zahraniční spolupráce a strukturálních fondů
 • Oddělení právní

4.3 Oddělení organizační

 • Web HZS ČR

4.4 Školní a výcvikové zařízení HZS ČR

5. Pracoviště kontroly a stížností

 • Kontrolní systém HZS ČR
 • Stížnosti a petice

6. Seznam zkratek

vytisknout  e-mailem