Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zpracování bezpečnostní dokumentace vybrané obce

Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku povodní z hlediska povodňového plánování. Vymezuje pojmy týkající se oblasti povodní, jako například samotnou povodeň a její členění, pojmy z oblasti předpovědní a hlásné služby a stupně povodňové aktivity. Dále se věnuje struktuře řízení povodňové ochrany s podrobnějším zaměřením na povodňové orgány obcí. Obsáhleji popisuje povodňový plán obce a to zejména z hlediska jeho skladby a obsahu podle současně platného právního rámce. V neposlední řadě rozebírá charakteristiku městyse Hostomice a jeho povodňový plán samotný.  

AXAMITOVÁ, H.: Zpracování bezpečnostní dokumentace vybrané obce. Bakalářská práce. VŠB-TU Ostrava, 2010, s. 54.

 

příloha: Povodňový plán městyse Hostomice


Odborné práce z oblasti požární ochrany můžete zasílat ke zveřejnění na adresy webmaster@hzscr.cz a jan.pecl@grh.izscr.cz. Za obsah a jazykovou správnost odpovídá autor. Publikování příspěvků se řídí zásadami pro zveřejňování MV-GŘ HZS ČR.

vytisknout  e-mailem