Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cvičení ZÓNA 2008

Ministerstvo vnitra ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Ministerstvem obrany připravilo celostátní cvičení ZÓNA 2008. Toto dlouhodobě plánované cvičení ve dnech 26. – 28. listopadu 2008 prověřuje činnost orgánů krizového řízení, složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů při řešení mimořádné události vzniklé v důsledku simulované radiační havárie v Jaderné elektrárně Dukovany.  

Poslední den cvičení a jeho hodnocení
Druhý den cvičení ZÓNA 2008
Proběhl první den cvičení ZÓNA 2008
Cvičná, simulovaná - Předpověď počasí pro cvičení Zóna 2008 pro oblast Třebíčska
Prezentace cvičení s mapou
Informace ke cvičení
English

Podle scénáře cvičení radioaktivní látky fiktivně uniknou mimo vlastní areál elektrárny a ohrozí obyvatelstvo v jejím okolí. 
 
Logo cvičení ZÓNA 2008Logo cvičení ZÓNA 2008
Cílem
cvičení ZÓNA 2008 je procvičit činnost ústředních správních úřadů, krajů Vysočina a Jihomoravského a obcí při odezvě na vznik simulované radiační havárie, včetně plnění úkolů neodkladných a následných ochranných opatření. Cílem je rovněž procvičit činnost sil a prostředků složek integrovaného záchranného systému, vyčleněných sil a prostředků Armády ČR a dotčených subjektů při plnění vybraných úkolů dle vnějšího havarijního plánu pro zónu havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany. Cvičení ZÓNA 2008 také umožní prověřit fungování informačních toků a postupy odpovědných orgánů podle zpracovaných dokumentů havarijního a krizového řízení.
 
Po zahájení  cvičení dne 26. 11. 2008 dopoledne jsou ve dvacetikilometrové zóně havarijního plánování v okolí elektrárny spuštěny sirény k cvičnému varování obyvatelstva.
 
V rámci cvičení  je  svolán Ústřední krizový štáb a vzhledem k závažnosti simulované krizové situace se počítá s tím, že premiér cvičně vyhlásí nouzový stav.
 
Praktická činnost při plnění úkolů neodkladných ochranných opatření (ukrytí, evakuace ohroženého obyvatelstva a následná dekontaminace) probíhají ve čtvrtek 27. listopadu 2008 ve čtyřech obcích v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany - Vémyslicích, Kubšicích, Mohelně a Kožichovicích. 
 
ZÓNA 2008 je největším cvičením svého druhu v novodobé historii České republiky. Poprvé jsou do obdobného cvičení v ČR zapojeny i ústřední správní úřady. Cvičení, která proběhla např. v roce 2002 na Temelíně a v roce 2004 v jaderné elektrárně Dukovany měla regionální charakter.
 
Kromě samotné Jaderné elektrárny Dukovany a vybraných centrálních orgánů krizového řízení (dotčené resorty, Státní úřad pro jadernou bezpečnost) se cvičení ZÓNA 2008 účastní rovněž orgány krizového řízení a složky integrovaného záchranného systému kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Do cvičení jsou  zapojeny také některé obce v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany.
 
Je třeba upozornit, že námětem cvičení ZÓNA 2008 je vysoce nepravděpodobná situace, která v historii ČR dosud nenastala a k níž by mohlo dojít pouze za souběhu několika poruch a naprosto výjimečné shody okolností. Jaderná elektrárna Dukovany patří z hlediska bezpečnosti mezi 10 % nejlépe hodnocených jaderných elektráren na světě.

I když se pravděpodobnost podobné nehody blíží nule, odpovědné orgány nemohou nic podcenit a musí být připraveny na řešení i takovéto havárie. Jaderné elektrárny jsou povinny každý rok prověřovat svou havarijní připravenost, těchto periodických cvičení se účastní nejen zaměstnanci elektrárny, ale i spolupracující složky integrovaného záchranného systému České republiky. Jednou za tři roky se konají cvičení se zapojením dalších orgánů krizového řízení - jako je právě cvičení ZÓNA 2008.
 
Upozorňujeme novináře, že v  místech praktických činností ve čtvrtek 27.11. (evakuace, dekontaminace) bude omezena doprava a pohyb osob. Proto se zájemci o účast na této části cvičení musí předem akreditovat. Kontaktní osobou pro část činností v Jihomoravském kraji (Vémyslice, Kubšice) je mluvčí HZS Jihomoravského kraje Jaroslav Haid (tel: 724 143 643, mail:jaroslav.haid@firebrno.cz), pro část v kraji Vysočina (Mohelno, Kožichovice) mluvčí kraje Vysočina Jitka Svatošová (tel: 724 650 123, mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz). Upozorňujeme novináře, že činnosti budou prováděny souběžně v obou krajích a časově tak lze stihnout činnosti jen v jednom z nich.  
 

Informace ke cvičení jsou zveřejňovány na www.hzscr.cz/zona2008

kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142
E-mail: petr.kopacek@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem