SOŠ PO a VOŠ PO  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Změny zkoušek § 11

Dne 11. září 2012 byl vydán pokyn generálního ředitele HZS ČR k ověřování odborné způsobilosti fyzických osob, vydávání a odnímání osvědčení o odborné způsobilosti. Dnem vydání tohoto pokynu dochází k zásadní změně systému ověřování odborné způsobilosti u osob odborně způsobilých a techniků požární ochrany podle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Z uvedeného pokynu vyplývá zejména následující:

 • ověřovat odbornou způsobilost bude na území celé ČR pouze jedna komise
 • termíny zkoušek se budou vyhlašovat vždy na pololetí kalendářního roku, mohou být vyhlášeny i mimořádné termíny, aktuální termíny budou zveřejňovány na internetových stránkách a úřední desce školy PO
 • místa konání zkoušek budou uvedena spolu s termíny, při vyhlašování míst se bude přihlížet i k místům trvalého pobytu žadatelů o ověření odborné způsobilosti, lze však předpokládat, že většina zkoušek proběhne v prostorách školy PO nebo GŘ HZS ČR
 • při podání přihlášky lze projevit zájem o vykonání zkoušky v konkrétním vyhlášeném termínu a místě
 • přihlášky ke zkoušce přijímá škola PO na níže uvedené adrese
 • žádosti o vydání osvědčení fyzických osob, které jsou absolventy škol požární ochrany nebo vysokoškolského studia, jehož součástí je ověřovací program pro odbornou způsobilost přijímá škola požární ochrany také na níže uvedené adrese
 • v přijímání těchto žádostí nedochází ke změně oproti stávajícímu systému
 • vydání osvědčení podléhá správnímu poplatku, který se hradí ve formě kolkové známky v hodnotě 1 000 Kč, tuto známku vybírá předseda zkušební komise po úspěšném absolvování zkoušky nebo se přikládá k žádosti absolventů škol
 • samotná zkouška není v současné době zpoplatněna
 • termíny a místa konání zkoušek budou zveřejněny na těchto stránkách
 • mimořádné termíny budou sloužit především ke zkouškám většího počtu uchazečů z jednoho regionu
 • vydaná osvědčení mají nadále časově neomezenou platnost

Další informace lze také získat zde:
telefon: 778 440 035 – Ivana Mechlová
e-mail: paragraf11@sospofm.cz


aktualizováno: 7.9.2018

vytisknout  e-mailem