Institut ochrany obyvatelstva  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zkušebnictví a standardizace

 

V rámci zkušebnictví a standardizace Institut:

 1. plní funkci experimentální laboratoře pro ověřování technických parametrů prvků prostředků individuální ochrany a realizuje jejich zkušebnictví;
 2. testuje koncové prvky JSVV s ohledem na plnění stanovených standardů;
 3. ověřuje chování elektrickcýh spotřebičů při různých fyzikálních změnách a formuluje závěry a doporučení stran požární prevence;
 4. realizuje nedestruktivní defektoskopii;
 5. účastní se normotvorby v rámci příslušných TNK a zapojuje se do činností akreditace (ČIA).

Umíme např.:

K bodu 1

 • testování malých ochranných filtrů,
 • testování prostředků individuální ochrany na průnik (těsnost),
 • testování PIO na obsah oxidu uhličitého (CO2),
 • stanovení rezistenční doby materiálů PIO na bojovné otravné látky,
 • měření těsnosti ochranných masek, dýchacích přístrojů a ochranných oděvů,
 • monitorování stávajících PIO uložených ve skladech skladovacícho a opravárenského zařízení HZS ČR.


K bodu 2

 • testování a vývoj nových technologií pro 2. vrstvu přenosové soustavy JSVV (tzv. OPS) a komplexní podporu jejich zavádění do reálného provozu v ČR
 • posuzování a experimentální zkoušky a měření zařízení JSVV.


K bodu 3

 • automatizované měření fyzikálních veličin,
 • příprava, sledování a monitorování malorozměrových požárů,
 • stanovení vznětlivosti pevných látek,
 • stanovení teploty vznícení kapalin,
 • stanovení teploty vzplanutí kapalin,
 • ověření chování elektrických spotřebičů při různých fyzikálních změnách


K bodu 4

 • infračervenou termografii a nedestruktivní zkoumání.

vytisknout  e-mailem