Technický ústav požární ochrany  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zkoušky pro ZL č. 1011.2 TÚPO/oddělení výzkumu a vývoje

  • Druhy zkoušek
  • Požadavky na vzorky a cena zkoušek
  • Jak objednat zkoušku

Druhy zkoušek

Ze seznamu všech zkoušek v rozsahu akreditace (příloha osvědčení o akreditaci 2021 ze dne 15. 12. 2021) realizuje oddělení výzkumu a vývoje zkoušky č. 39-46, 48-52, 54, 55, 58, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 73-75.
 Ukázka vybavení ZL
Ramanova spektroskopie
Ramanova spektroskopie

Požadavky na vzorky a cena zkoušek

Požadavky na vzorky ke zkouškám oddělení výzkumu a vývoje naleznete zde.

Ceny platné pro zkoušky oddělení výzkumu a vývoje naleznete zde.

Ukázka vybavení ZL

Elementární analýza
Elementární analýza

zpět

Jak objednat zkoušku

Zkoušku objednávejte prostřednictvím zástupce vedoucího OVV, Ing. Milana Růžičky, v těchto krocích:
 
  • pokud máte zájem o stanovení optické hustoty kouře (zkouška č. 39 Osvědčení o akreditaci) nebo o zkoušku stanovení toxické vydatnosti plynných zplodin hoření (zkouška č. 40 Osvědčení o akreditaci), pošlete vyplněnou tuto poptávku na e-mailovou adresu  Ing. Milana Růžičky (milan.ruzicka@tupo.izscr.cz).  K vyplnění využijte informace z těchto souborů:  1. Druhy zkoušek a 2. Požadavky na vzorky a cena zkoušek.
  • pokud máte zájem o jinou zkoušku, než jsou zkoušky č. 39 a č. 40 Osvědčení o akreditaci, pošlete vyplněnou tuto poptávku na adresu Ing. M. Růžičky (milan.ruzicka@tupo.izscr.cz).  K vyplnění využijte informace z těchto souborů:  1. Druhy zkoušek a 2. Požadavky na vzorky a cena zkoušek.
  • po obdržení Vaší poptávky si zástupce vedoucího OVV s Vámi vzájemně upřesní, v případě potřeby, detaily (např. termín) a to telefonicky nebo e – mailem.
  • po vzájemném upřesnění všech potřebných údajů Vám TÚPO Praha pošle vyplněný návrh smlouvy o dílo ve 2 exemplářích k potvrzení.
  • jedno pare smlouvy o dílo potvrzené statutárním zástupcem Vaší organizace zašlete na kontaktní adresu TÚPO zpět spolu se vzorky ke zkouškám. Dohodnutý termín provedení zkoušek začne běžet dnem obdržení Vámi potvrzené smlouvy a vzorků.

Ukázka vybavení ZL

GCMS a STA
GCMS a STA

zpět

vytisknout  e-mailem