Technický ústav požární ochrany  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zkoušky pro ZL č. 1011.2 TÚPO/oddělení výzkumu a vývoje

Zkoušku objednávejte prostřednictvím zástupce vedoucího OVV, Ing. Milana Růžičky, v těchto krocích:
 
  • pokud máte zájem o stanovení optické hustoty kouře (zkouška č. 39 Osvědčení o akreditaci) nebo o zkoušku stanovení toxické vydatnosti plynných zplodin hoření (zkouška č. 40 Osvědčení o akreditaci), pošlete vyplněnou tuto poptávku na e-mailovou adresu  Ing. Milana Růžičky (milan.ruzicka@tupo.izscr.cz).  K vyplnění využijte informace z těchto souborů:  1. Druhy zkoušek a 2. Požadavky na vzorky a cena zkoušek.
  • pokud máte zájem o jinou zkoušku, než jsou zkoušky č. 39 a č. 40 Osvědčení o akreditaci, pošlete vyplněnou tuto poptávku na adresu Ing. M. Růžičky (milan.ruzicka@tupo.izscr.cz).  K vyplnění využijte informace z těchto souborů:  1. Druhy zkoušek a 2. Požadavky na vzorky a cena zkoušek.
  • po obdržení Vaší poptávky si zástupce vedoucího OVV s Vámi vzájemně upřesní, v případě potřeby, detaily (např. termín) a to telefonicky nebo e – mailem.
  • po vzájemném upřesnění všech potřebných údajů Vám TÚPO Praha pošle vyplněný návrh smlouvy o dílo ve 2 exemplářích k potvrzení.
  • jedno pare smlouvy o dílo potvrzené statutárním zástupcem Vaší organizace zašlete na kontaktní adresu TÚPO zpět spolu se vzorky ke zkouškám. Dohodnutý termín provedení zkoušek začne běžet dnem obdržení Vámi potvrzené smlouvy a vzorků.

Ukázka vybavení ZL

GCMS a STA
GCMS a STA

zpět

vytisknout  e-mailem