HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zkontrolujte hlásiče požáru!

Před osmi lety vstoupila v platnost vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011. Vyhláška přinesla mimo jiné nové požadavky na vybavení rodinných domů a staveb určených pro bydlení zařízením autonomní detekce a signalizace (obecně hlásičem požáru). 

 

Všechny rodinné domy a byty povolené a schválené po účinnosti této vyhlášky musí být vybaveny hlásiči požáru. Hlásiče požáru se tak pomalu stávají stejně samozřejmou součástí našich domovů jako kvalitní zámek na dveřích.

Aby hlásič požáru mohl plnit svou funkci, je nutné ho udržovat v provozuschopném stavu. Hlásič požáru je požárně bezpečnostní zařízení, a proto u něj musí být provedena kontrola provozuschopnosti minimálně jednou za rok, pokud výrobce nestanoví lhůtu kratší. Kontrola provozuschopnosti u běžných autonomních hlásičů požáru probíhá prostým stisknutím kontrolního tlačítka, které spustí akustický poplach a potvrdí tak, že hlásič je připraven k použití. Podrobnosti k provádění kontroly provozuschopnosti a funkční zkoušky hlásičů požáru najdete v návodu výrobce k jejich použití. Nezapomeňte rovněž měnit v hlásiči požáru baterie. Hlásič Vás na jejich výměnu zpravidla sám upozorní akustickým signálem.

Pamatujte, že nefunkční hlásič je k ničemu. Nastavte si pravidelný režim jejich kontroly, třeba při každoročních změnách letního a zimního času. Nejbližší již tuto neděli 30. října 2016.

 

vytisknout  e-mailem