HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zjišťování příčin vzniku požárů

 

Ustanovením § 31 odst. 1 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů je hasičskému záchrannému sboru uložena povinnost v rámci výkonu státního požárního dozoru zjišťovat příčiny vzniku požárů. Za touto povinností se skrývá soubor mnoha náročných vyšetřovacích úkonů, k nimž je zapotřebí řada teoretických i praktických zkušeností a znalostí v různých oblastech.

Podrobnosti k způsobu a rozsahu zjišťování příčin vzniku požáru jsou upraveny ustanovením § 50 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Znění § 50 je následující: 

Při zjišťování příčin vzniku požárů se zjišťuje zejména :
  • místo a doba vzniku požáru
  • osoba, u které požár vznikl
  • příčina vzniku včetně možných verzí
  • okolnosti mající vliv na šíření požáru včetně dodržení podmínek požární bezpečnosti stavby, vyplývajících z ověřené projektové dokumentace
  • následky požáru, jako jsou předběžná způsobená škoda, zraněné a usmrcené osoby
  • výše uchráněných hodnot při hasebním zásahu
  • porušení předpisů o požární ochraně
  • jiné okolnosti nezbytné pro zjištění příčiny vzniku požáru
  • v odůvodněných případech se při zjišťování příčin vzniku požáru odebírají vzorky nebo výrobky

Při zjišťování příčin  vzniku požárů orgány SPD zpravidla spolupracují s orgány činnými v trestním řízení, správními úřady a orgány státního odborného  dozoru. Výsledky a  závěry zjišťování příčin vzniku požárů se uvádějí do odborných  vyjádření, popřípadě znaleckých posudků, které slouží k dalšímu řízení (trestní řízení, přestupkové řízení, apod.)

Poznatky získané při zjišťování příčin vzniku požárů jsou rovněž využívány při tvorbě právních a technických předpisů, zejména předpisů v oblasti požární bezpečnosti staveb.

Zjišťování příčin vzniku požárů - rozbor 2022

Zjišťování příčin vzniku požárů - rozbor 2021

Zjišťování příčin vzniku požárů - rozbor 2020

Zjišťování příčin vzniku požárů - rozbor 2019

Zjišťování příčin vzniku požárů - rozbor 2018

Zjišťování příčin vzniku požárů - rozbor 2017

Zjišťování příčin vzniku požárů - rozbor 2016

Zjišťování příčin vzniku požárů - rozbor 2015

Zjišťování příčin vzniku požárů - rozbor 2014

Zjišťování příčin vzniku požárů - rozbor 2013

Zjišťování příčin vzniku požáru - rozbor 2012

Zjišťování příčin vzniku požáru - rozbor 2011

Zjišťování příčin vzniku požáru - rozbor 2010

Zjišťování příčin vzniku požáru - rozbor 2009

Zjišťování příčin vzniku požáru - rozbor 2008

vytisknout  e-mailem