HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zjišťování příčin vzniku požárů (ZPP)

 

Vyšetřovatelé požárů plní zejména tyto úkoly:

 1. provádí zjišťování příčin vzniku požárů a okolností majících vliv na šíření požáru. Při zjišťování příčin vzniku požárů se zjišťuje:
  • místo a doba vzniku požáru,
  • osoba, u které požár vznikl,
  • příčina vzniku včetně možných verzí,
  • okolnosti mající vliv na šíření požáru včetně dodržení podmínek požární bezpečnosti stavby, vyplývajících z ověřené projektové dokumentace,
  • následky požáru, jako jsou předběžná způsobená škoda, zraněné a usmrcené osoby,
  • výše uchráněných hodnot při hasebním zásahu,
  • porušení předpisů o požární ochraně,
  • jiné okolnosti nezbytné pro zjištění příčiny vzniku požáru.
  • V odůvodněných případech se při zjišťování příčin vzniku požárů provádí odebírání výrobků nebo vzorků.
 2. zpracovávají předepsanou dokumentaci v této oblasti, odborná vyjádření k požárům,
 3. spolupracují s orgány činnými v trestním řízení, orgány státní správy a orgány státního odborného dozoru, odbornými pracovišti HZS ČR a Policie ČR, fyzickými a právnickými osobami,
 4. zpracovávají rozbory požárů a technických zásahů.

Vyšetřovatelé požárů vyjíždějí k požárům, kde zjišťují skutečnosti uvedené výše v bodě a). Při této činnosti spolupracují s Policií ČR, městskou policí, státními orgány a dalšími podnikajícími právnickými a podnikajícímu fyzickými osobami. Mohou provádět odběry vzorků z požářiště. Dále pak mohou u fyzických, právnických a podnikajících fyzických požadovat doklady, vstupovat na místo požáru, žádat vysvětlení apod. 1)

Co je požár?

Požárem se rozumí každé nežádoucí hoření, při němž došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy. Za požár se také považují výbuchy směsi hořlavých plynů nebo par hořlavých kapalin či prachů s plynným oxidantem.
Přitom není rozhodující, zda a kým byl požár likvidován, došlo-li k samouhašení nebo byl-li požár nahlášen příslušnému HZS kraje dodatečně.

vytisknout  e-mailem