HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zjišťování příčin požáru

Postup občana, u kterého vznikl požár, nebyl-li požár likvidován jednotkou požární ochrany

Fyzická osoba je povinna dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá (i uhašený).

 Kdo podává žádost

Fyzická osoba

 Jak a kam se obrátit

Ohlášení požáru lze učinit telefonicky na tel. č. 150, případně 112   nebo osobně na nejbližší požární stanici.

K vyřízení žádosti se musí občan obrátit:

Na příslušný územní odbor, resp. krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

 Co musíte předložit

Žádné formuláře nejsou stanoveny.

 Poplatky, termíny

Správní a jiné poplatky nejsou stanoveny.

 Lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem.

 Další účastníci

Nejsou.

 Další činnosti

Žadatel musí umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčin vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru. 

 Elektronická forma

 služby

 Tuto situaci není možné řešit elektronickou poštou.

 Právní úprava

 - § 17 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění.

 - § 14, § 50, § 52 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

 - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 - zákon č. 250/2016 Sb., o přestupcích, v platném znění.

 Opravné prostředky

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem.

 Sankce

 - § 78 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

vytisknout  e-mailem