HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zjišťování příčin požárů

Vyšetřování požárů je souhrn úkonů směřující k objektivnímu zjištění příčiny vzniku požáru a jeho šíření. 

Při vyšetřování příčin vzniku požárů orgány státního požárního dozoru zpravidla spolupracují s orgány činnými v trestním řízení, orgány státní správy a orgány státního odborného dozoru. V případě zjištění porušení předpisů, u nichž není věcně příslušný HZS kraje, je předán podnět k šetření věcně příslušným správním úřadům. Převážnou část činnosti na místě požáru a v průběhu dalšího šetření vyšetřovatelé požárů provádí v součinností s Policií ČR. Při objasňování příčiny a vzniku požárů vyšetřovatelé požárů úzce spolupracují s orgány Policie ČR (dále jen PČR). V této souvislosti je využíván potenciál znalostí, metod a postupů, včetně laboratorních měření a analýz, kterými disponují odborná pracoviště Hasičského záchranného sboru ČR a PČR. Jedná se především o Technický ústav požární ochrany Praha (TÚPO), který je organizační součástí Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Chemickou laboratoř v Třemošné, dále Kriminalistický ústav Praha PČR, odboru kriminalistické techniky a expertiz (OKTE) Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, skupinu specializovaných kynologických činností Krajského ředitelství policie územní odbor Ústí nad Labem a dalších.

Na obrázcích je zachycen psovod PČR ze skupiny specializovaných kynologických činností, při práci se služebním psem se specializací na vyhledávání a zjišťování přítomnosti hořlavých kapalin jako akcelerantů hoření.Na obrázcích je zachycen psovod PČR ze skupiny specializovaných kynologických činností, při práci se služebním psem se specializací na vyhledávání a zjišťování přítomnosti hořlavých kapalin jako akcelerantů hoření.

vytisknout  e-mailem