HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zjišťování příčin požárů

Vyšetřování požárů je souhrn úkonů směřující k objektivnímu zjištění příčiny vzniku požáru a jeho šíření. 

Nedbalost a neopatrnost

zahrnuje kouření, používání otevřeného ohně, manipulace se žhavým popelem, zanedbání bezpečnostních předpisů apod. Nejčastější příčinou požáru v důsledku nedbalosti je kouření. Celkově díky nedbalosti a neopatrnosti dochází k vysokým škodám, zranění a i úmrtí osob. V celkovém počtu došetřovaných požárů je nedbalost nejčastější příčinou požárů.

Na obr. jsou zachyceny následky požáru z nedbalosti a to kouření. V tomto případě měla tato nedbalost tragické následky. Na obr. jsou zachyceny následky požáru z nedbalosti a to kouření. V tomto případě měla tato nedbalost tragické následky.

Provozně technické závady

jsou druhou nejčastější příčinou požárů, kde se jedná především o technické závady, vady materiálu, tření a přehřátí, cizí předmět ve stroji apod. Významný podíl tvoří v této části požáry elektroistalace, elektrických zařízení a instalací ve vozidlech.

Na obr. jsou vyznačeny kulovité nátavy na vodičích elektroistalace vozidla. Tyto specifické znaky elektrotepelného působení se posuzují při stanovení příčiny vzniku požáru.Na obr. jsou vyznačeny kulovité nátavy na vodičích elektroistalace vozidla. Tyto specifické znaky elektrotepelného působení se posuzují při stanovení příčiny vzniku požáru.

Úmyslné založení požáru

je nebezpečným společenským jevem a přesto se jedná o třetí nejčastější příčinu požáru.

Špatný stav komínu

zahrnují příčiny požárů jakými jsou zazděný nebo přizděný trám v komíně, nevhodná konstrukce komína, odvodu spalin, usazené saze apod. V této části je nutné zmínit, že došlo k velkému nárůstu požáru komínových tělesech a to v důsledku vznícení usazených sazí v komínovém tělese, což je důsledek zanedbání údržby ze strany majitele nemovitosti. Tímto jednáním se majitel nemovitosti dopouští porušení předpisů na úseku požární ochrany, ale i ohrožuje svůj majetek a své blízké.

Špatný stav topidla

zahrnují příčiny požárů jakými jsou špatný technický stav topidla, technická závada topidla, nesprávné umístění topidla atd.

Mimořádné důvody a události

jsou příčinami požárů v důsledku dopravní nehody, úder blesku, ohňostroje apod.

vytisknout  e-mailem