Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Poslední příležitost, jak před prázdninami získat krásnou knihu Hasičské pohádky 2

1. 6. 2020 (Martina Talichová) - Léto a prázdniny jsou už za dveřmi!!! Pojedeme se koupat a do přírody, užijeme si krásně volné dny. Abychom ale byli na prázdniny dobře připraveni, v následujícím vědomostním kvízu si pár důležitých věcí zopakujeme :o)) 

Odpovědi na soutěžní otázky zasílejte elektronicky do 30. června 2020 celostátnímu koordinátorovi preventivně výchovné činnosti kpt. Mgr. Martině Talichové na e-mail martina.talichova@grh.izscr.cz. Na první otázku je nutné odpovědět slovně, k dalším třem otázkám stačí uvést jen písmeno správné odpovědi. Ještě připomínáme, že je nutné poslat nám korespondenční adresu, abychom Vám mohli, v případě, že se stanete jedním z výherců knihy Hasičské pohádky 2, zaslat Vaši výhru.

Červen 2020

1. Karlík na našem obrázku se nechová správně. Víš, co by se mu mohlo stát?

Bez názvu.png

2. Ve velkém horku nám hrozí závažné zdravotní potíže, mezi které patří úpal a úžeh. Vyber odpověď, kde jsou uvedeny zásady správného chování v takovém počasí.
A) Nosit pokrývku hlavy a sluneční brýle, sportovat a opalovat se bez omezení, pít jen když máme žízeň
B) Přes den nevycházet vůbec z bytu, zatáhnout závěsy a neotvírat okna
C) Dodržovat pitný režim, nosit vhodné oblečení, pokrývku hlavy a sluneční brýle, vyhýbat se námaze, vyhýbat se slunci (zvláště kolem poledne)
D) Pít co nejméně, abychom se zbytečně nepotili, opalovat se pouze dopoledne, ale není nutné používat krém na opalování


3. Co uděláš, když při opékání špekáčků začne na kamarádovi hořet oděv?
A) Budu ho rychle ovívat ručníkem, abych ho uhasil/uhasila
B) Zavřu všechna okna, abych zastavil/zastavila přívod vzduchu
C) Povalím ho na zem, aby válel sudy – pravidlo zastav se, lehni si, kutálej se nebo na něj hodím deku nebo kabát a pokusím se oheň udusit
D) Poběžím s ním k nejbližšímu zdroji vody, abych ho uhasil/uhasila


4. Když tě zastihne bouřka venku v přírodě:
A) Schovám se, najdu si bezpečný úkryt v hustém lese, háji, v nižším porostu, úzkém údolí nebo velké jeskyni, nebo se skrčím nejlépe v nějaké větší prohlubni a počkám, až se to přežene
B) Jdu se koupat nebo jezdit na loďce, na vodní ploše se mi nemůže nic stát, když na sobě nemám nic kovového
C) Utíkám se schovat pod nějaký velký strom, abych nezmokl, a tam počkám, dokud se bouřka nevzdálí
D) Utíkám se schovat na nejvýše položené místo, nejlépe kde nejsou žádné stromy, u nichž hrozí nebezpečí vyvrácení


Správné odpovědi na květnové vědomostní otázky: 
Slečna se zachovala správně. Jakmile zjistila, že cítí na chodbě kouř, šla hlasitě upozornit i své sousedy, aby opustili byty a odešli do bezpečí, dokud se příčina kouře nevyšetří. Dále by měla bez prodlení zavolat na tísňovou linku hasičů 150 nebo jednotnou evropskou linku tísňového volání 112, odejít do bezpečí a vyčkat příjezdu záchranářů.  

2D, 3A, 4A

 

Výherci květnového kola: 
Martina Oravcová, Brno 
Štěpán Chaloupka, Brno 
Matěj Vejchoda, Šumperk
kpt. Mgr. Martina Talichová
celostátní koordinátor preventivně výchovné činnosti
odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení - oddělení instruktáží a školení
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 26, Praha 4
tel: +420 950 819 882
mail: martina.talichova@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem