Školní a výcvikové zařízení HZS ČR  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zbiroh Spolupráce ŠVZ HZS ČR a Technické univerzity v Liberci

V srpnu letošního roku proběhlo na ŠVZ HZS ČR, pracoviště Zbiroh, úvodní jednání se zástupci Fakulty strojní, Technické univerzity v Liberci (TUL), iniciované brig. gen. Mgr. Slavomírem Bellem, MSc. MBA. 

Ochranný plech č.2 – stropní konstrukce.JPGZáměrem jednání bylo získat přehledné informace o nových materiálech, které vyvíjí mezinárodní tým pracovníků na TUL pod vedením prof. Ing. Petra Loudy, CSc.
Jedná se o geopolymerní kompozitní materiál vyvinutý na Katedře materiálu TUL, určený k povrchové aplikaci. Tento materiál odolává vysokým teplotám a může proto přispět k protipožární ochraně staveb.
Na základně dosud zjištěných vlastností nového materiálu lze předpokládat, že navrhnutá povrchová úprava stavebních a konstrukčních materiálů pomocí nátěru kompozitním systémem s geopolymerní matricí s nízkou měrnou hmotností a plnivy v podobě mikro a nanovlákenných plniv by mohla mít široké uplatnění bez vysoké finanční náročnosti. Současně by tato nabízená technologie mohla být snadno aplikovatelná také v průmyslovém měřítku. Jedním z cílů spolupráce naší spolupráce s TUL je stanovení limitních hodnot a rychlostí ohřevu v případě výskytu požáru v bytové jednotce pro dané kombinace podkladového materiálu a žáruvzdorné ochranné vrstvy s různou tloušťkou.
Technologie povrchových úprav dřevěných a kovových konstrukcí budov, a způsob využití kompozitních materiálů na bázi geopolymerů, geopolymerních a nanokompozitních struktur, má za cíl zvýšení tepelné stability stěn, vrat a konstrukcí, prodloužení doby prohoření stavebních konstrukcí, a díky tomu také zajištění snadnější evakuace osob při výskytu požáru. Nabízená technologie je alternativou k běžně používaným technologiím zvýšení požární odolnosti formou obkladu stavebních konstrukcí deskami na bázi cementu, sádry, nebo skelných či minerálních vláken. Možnost aplikace na vodorovné i svislé povrchy ve výrobě, nebo na staveništi, zvětšuje možnosti jejího praktického využití. Technologii by bylo možné uplatnit při protipožární ochraně staveb nebo jejich částí, kde se standardní obklad nehořlavým materiálem technicky nedá provést, případně tam, kde řešení ochrany geopolymerem bude ekonomičtější. Dále je zvažováno využití ve výrobě stropních panelů pro bytové domy, stropy jsou dnes řešeny jako trámové konstrukce. Geopolymerní ochranná vrstva na panelu umožní provádět stropy staveb s panelovou technologií a tím zrychlit a zjednodušit montáž.
Provedené experimenty v rámci řešení projektu „Aplikace geopolymerních kompozitů jako protipožární bariéry, AGK“, registrační číslo VI20172019055 s finanční podpory Ministerstva vnitra v rámci programu „Bezpečnostní výzkum České republiky“ 2015-2020 (BV III/1-VS), již potvrdily spolehlivost nově nabízené protipožární povrchové úpravy stavebních a konstrukčních materiálů. Provedené zkoušky srovnání ohnivzdornosti nosných stěn bez povrchové úpravy, a stěn s nanesenou 20 mm vrstvou geopolymerního povlaku, ve zkušební peci v certifikované zkušebně prokázaly, že nanesená ochranná vrstva prodlužuje nosnost stěny z původních 26 až na 57 minut.
Na základě provedených zkoušek došlo tedy k našemu jednání s TUL a k uzavření dohody o provedení zkušební povrchové úpravy pomocí geopolymeru na ochranné ocelové desky, které jsou součástí ochranného opláštění Zařízení simulujícího reálné podmínky požáru (dále jen ZSRPP). Toto ZSRPP, jehož provozovatelem je ŠVZ HZS ČR, pracoviště Zbiroh, slouží pro potřeby výcviku hasičů při získávání odborné způsobilosti, ale i pro potřeby pravidelné odborné přípravy HZS krajů ale také ostatních složek IZS. ZSRPP prošlo v roce 2019 nákladnou rekonstrukcí, jejímž cílem bylo primárně zajistit dlouhodobější odolnost zařízení a sekundárně zlepšit i vlastní podmínky výcviku. Výše představený materiál má předpoklady zvýšení tepelné ochrany zařízení ZSRPP a tím i prodloužení životnosti.
Ochranné desky opatřené touto povrchovou úpravou jsou v současné době nainstalovány v prostoru části ZSRPP. Po dohodě se zástupci TUL byly 2 ks nainstalovány v prostoru stropu (v blízkosti směrového plechu), kde bude docházet k největšímu tepelnému namáhání. Další 2 ks jsou nainstalovány ve vzdálenosti cca 6 m od hořáků (na stěnách).
Do konce letošního roku bude ze strany ŠVZ HZS ČR zařízení ZSRPP provozováno ve standardním režimu, pokud nedojde k útlumu například v souvislosti s hygienickými opatřeními. Budou prováděny výcviky příslušníků HZS ČR, kteří na pracovišti ve Zbirohu prochází nástupním odborným výcvikem.  Rovněž budou probíhat výcviky pro zaměstnance HZS podniků a výcvik příslušníků HZS kraje. Průběžně bude probíhat kontrola, sledování a vyhodnocování účinnosti provedených úprav, které budou následně zpracovány a vyhodnoceny v závěrečné zprávě, kterou poskytneme rovněž Technické univerzitě v Liberci. Na základě výsledků bude rozhodnuto o případném dalším využití této novinky.


kpt. Mgr. Jaroslav Tuček

vytisknout  e-mailem