Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zbiroh - 1.5.2014 - Navštivte ojedinělou expozici ve Zbirohu

Dne 1. května 2014 vstupuje do své 5. sezóny Expozice požární ochra­ny Hasičského záchranného sboru České republiky ve Zbirohu. 

Její návštěvníci se mohou seznámit nejen s bohatou historií požární ochra­ny, demonstrovanou zejména exponáty technických prostředků, ale také na­hlédnout do problematiky civilní ochra­ny a ochrany obyvatelstva.

VMF-.jpg

Na ploše více než 4000 m2 je vystave­no přes 500 nejrůznějších exponátů tech­niky, se kterou hasiči zasahují na zemi, ve vzduchu i na vodě a která pochází z ob­dobí od roku 1746 až do současnosti. Expozice ochrany obyvatelstva tematic­ky a názorně zachycuje vývoj ochrany obyvatelstva v naší zemi a seznámí ná­vštěvníky se vznikem a vývojem civilní protiletecké ochrany, civilní obrany, ci­vilní ochrany a ochrany obyvatelstva od roku 1918 do roku 1999.

Nenechte si ujít pohled na všechny druhy stříkaček - od jednoduchých berlových, přes koněspřežné, parní, velkou sbírku přívěsných motorových stříkaček až po cisternové automobilové stříkač­ky, výškovou techniku, záchranářský vr­tulník nebo letadlo Čmelák upravené pro hašení požárů. Zavítejte do zařízeného podzemního velitelsko-štábní pracoviště, krytu určeného pro nouzové ukrytí oby­vatel, kde je připraveno množství názor­ných ukázek a dobových předmětů, jako jsou ochranné obleky, masky, detekční přístroje, spojovací a další technika.

Expozice požární ochrany je pro ve­řejnost otevřena od 1. května do 30. září 2014 každý den kromě pondělí, a to od 09.00 do 17.00 hodin. Expozice, až na krytovou část, je bezbariérová a vstup do ní je zdarma. Od října do dubna je možné si návštěvu objednat telefonic­ky na čísle +420 725 327 912 nebo na e-mailové adrese epoz@hzscr.cz.

Návštěvníci ji najdou v areálu HZS ČR ve Zbirohu (v bývalých kasár­nách u zbirožského zámku), Švabínské ulici, Loc: 49°5129.34"N 13°45`7.911"E.
Více se o expozici dozvíte na http://www.hzscr.cz/clanek/expozice-pozarni-ochrany-zbiroh.aspx

Vlastimil STUDENÝ, předseda občanského sdružení Naše hasičská minulost, foto Milan VÁVRŮ

vytisknout  e-mailem