Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zázemí IV - neinvestiční dotace na výdaje spojené se zajištěním Zázemí pro vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany a pro přidělování a koordinaci poskytování ubytování

za období od 1. ledna 2023 do 31. března 2023 

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) vyhlašuje „Výzvu k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na výdaje spojené se zajištěním Zázemí pro vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany a pro přidělování a koordinaci poskytování ubytování za období od 1. ledna 2023 do 31. března 2023“ (dále jen „Výzva Zázemí-2023“), a to v návaznosti na ustanovení § 6b odst. 3 zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 198/2022 Sb. (dále jen „zákon č. 65/2022 Sb.“), usnesení vlády České republiky ze dne 29. června 2022 č. 579 o dalších podmínkách a o rozsahu ubytování pro osoby s udělenou dočasnou ochranou a pro žadatele o udělení dočasné ochrany a usnesení vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2022 č. 1005, k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších zákonů, a další související zákony (dále jen „usnesení vlády č. 1005/2022“).


Z dotačního titulu lze hradit provoz a činnost Zázemí (zřízeného vyšším územně samosprávným celkem; dále jen „kraj“) pro vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany a pro přidělování a koordinaci poskytování ubytování v rozsahu ustanovení § 6b odst. 3 zákona č. 65/2022 Sb. a části I. bod 1. usnesení vlády č. 579/2022 (dále jen „Zázemí“).

Výzva k podání žádosti

Příloha č. 1 k žádosti

vytisknout  e-mailem