Český národní výbor CTIF  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Závěry ze zasedání Českého národního výboru CTIF

(29.12.2021 Rosenbaumová) - V pátek 3. prosince 2021 se ke společnému jednání sešli stálí zástupci členů Českého národního výboru CTIF. 

V letošním roce zastoupení některých členských organizací Českého národního výboru CTIF doznalo změn:

  • Dne 10.7.2021 se stala novou starostkou SH ČMS Ing. Bc. Monika Němečková. V souladu s Organizačním a jednacím řádem ČNV CTIF se tedy stala novou místopředsedkyní ČNV CTIF.
  • Dne 19.7.2021 byl genmjr. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA jmenován ministrem vnitra do funkce generálního ředitele HZS ČR, tím se stal i předsedou ČNV CTIF.
  • Třetí organizační změna nastala ve vedení České asociace hasičských důstojníků, z.s. Dne 1.10.2021 se novým prezidentem ČAHD stal Ing. Karel Kolářík (ředitel HZS Olomouckého kraje), viceprezidentem Ing. Martin Nekula, MBA.

Členové výboru byli seznámeni s obsahem Shromáždění delegátů CTIF (Delegates´Assembly), které se konalo ve Francii dne 15. října 2021.  Novou viceprezidentkou byla zvolena Švédka p. Näsman. Kanada byla přijata za řádného člena CTIF. Nyní má CTIF tedy 39 řádných členů.

Jednání ČNV CTIF se zaměřilo především na přípravu mezinárodních hasičských soutěží CTIF, které se budou konat v období 17.-24.7.2022 ve Slovinsku (Celje):

  • ČNV CTIF schválil nominaci družstev CTIF: mládež, muži, ženy, dle předložených výsledků a předchozích usnesení ČNV CTIF. Předregistrace družstev musí být realizována do 31.12.2021.
  • V období od 1.2. do 31.5.2022 je nutné zaregistrovat rozhodčí, vedoucí delegace a nahlásit jmenné složení soutěžních družstev.

Členové ČNV CTIF vyslechli zprávy o činnosti jednotlivých komisí a pracovních skupin CTIF, které byly zpracovány stálými českými delegáty. Byla realizována aktualizace zastoupení v CTIF komisích Historie, Mladí hasiči, Evropa a Vyprošťování a nové technologie či v pracovních skupinách Vyšetřování požárů a Tunely.

Členové výboru vyjádřili souhlas s pořadatelstvím jednání CTIF komise HAZMAT v ČR v měsíci květnu 2022.

Souhlasili i s převzetím záštity nad Konferencí Požární ochrana 2022, která se bude konat v Ostravě ve dnech 7.-8. září 2022.

ČNV CTIF pověřil předsedu výboru k jednání s vedením BVV k novému směrování expozice PYROS.

pplk. Ing. Martina Rosenbaumová
kancelář generálního ředitele HZS ČR / tajemník ČNV CTIF
tel. 950 819 775

vytisknout  e-mailem