HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Záslužné medaile Integrovaného záchranného systému

Ve čtvrtek 11. listopadu 2021 u příležitosti Dne válečných veteránů při slavnostním nástupu 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany v areálu dolních kasáren Liberec udělil hejtman Libereckého kraje Martin Půta „Záslužné medaile Integrovaného záchranného systému“. Mezi řadou oceněných bylo rovněž pět příslušníků Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. 

Záslužnou medaili Integrovaného záchranného systému uděluje hejtman jako ocenění za významnou spolupráci při přípravě na mimořádné události, za záchranné a likvidační práce, za realizaci činností souvisejících s ochranou obyvatelstva, za významnou práci při zajišťování a zlepšování podmínek Integrovaného záchranného systému a krizové připravenosti, za dlouhodobé a vynikající působení v těchto oblastech, při příležitostech pracovních nebo životních jubileí, za mimořádně záslužný nebo hrdinský čin, za záchranu života nebo velkých materiálních kulturních a jiných hodnot. Medaile se uděluje ve dvou stupních zlatá I. stupeň a stříbrná II. stupeň.

Medaili I. stupně obdrželi:

Náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje pro úsek ekonomiky plk. Ing. Zdeněk Borovička, který se během svého působení u sboru od roku 2005 podílí z ekonomického pohledu na zabezpečení všech významných akcí. Jednalo se například o výstavbu nové stanice v Doksech. Dále přispěl svým jednáním k získání pozemků pro výstavbu budoucích stanic HZS Libereckého kraje. Mimo jiné se významnou částí spolupodílel na přípravě a zabezpečení Mistrovství České republiky v požárním sportu v Liberci v roce 2018.

Náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje pro úsek prevence a civilní nouzové připravenosti plk. Ing. Jan Málek nastoupil ke sboru v roce 2002 na úsek stavební prevence, postupně pak zastával funkci velitele stanice v Jablonci nad Nisou a ředitele územního odboru Česká Lípa až po současnou pozici náměstka. Během svého působení se významně podílel na mimořádných událostech jako například při rozsáhlé evakuaci při nálezu nevybuchlé munice v Liberci v roce 2018. Od května 2020 do ledna 2021 byl rovněž pověřen plněním úkolů ředitele Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, a to v době mimořádných opatření a nouzových stavů v souvislosti s koronavirem.

Náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje pro úsek integrovaného záchranného systému a operačního řízení plk. Ing. Josef Málek významně přispěl k prohlubování spolupráce mezi profesionálními a dobrovolnými hasiči v Libereckém kraji. Ze své pozice se podílel na zvládání nejsložitějších událostí a velel u nejnáročnějších zásahů v Libereckém kraji, rovněž spolupracoval na řadě evropských projektů a projektů přeshraniční spolupráce. Zasloužil se též o současnou podobu fondu Libereckého kraje pro dotace jednotek sborů dobrovolných hasičů.

Medaili II. stupně obdrželi:

Koordinátor–metodik pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje kpt. Ing. Miloslav Miksánek. Aktivní člen Sboru dobrovolných hasičů obce Loukov téměř 40 let. V roce 2005 byl zvolen starostou Okresního sdružení hasičů ČMS Semily a do současnosti působí jako náměstek starostky sdružení. Pod jeho vedením pracovala řada sborů v okrese s téměř 8 tisícovou členskou základnou. Organizuje vzdělávání dobrovolných hasičů, spolupodílí se na výchově hasičských dětí a mládeže. Nelze opomenout ani péči o zasloužilé hasiče a bývalé funkcionáře.

Garant a analytik Statistického sledování událostí nprap. František Přichystal je u hasičského záchranného sboru Libereckého kraje více jak 15 let. Jeho služební kariéra je po celou tuto dobu úzce spjata s činností operačních středisek. Ze strany Krajského operačního a informačního střediska Libereckého kraje se podílel na zvládnutí řady závažných mimořádných událostí jako například bleskových povodní v Libereckém kraji v roce 2010 a 2013 ve Středočeském kraji, orkánu Herwart či tornádu v Jihomoravském kraji. V současnosti se podílí na modernizaci Informačního systému operačního řízení nejen na území našeho kraje.

Autoři: plk. Ing. Petra Knížková, por. Bc Jakub Sucharda

Foto hasičské novinyFoto Hasičské noviny

Foto Liberecký krajFoto Liberecký kraj

vytisknout  e-mailem