HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zásah a podmínky na místě mimořádné události zlepšuje hasičům technika pořízená ze strukturálních fondů Evropské unie

(29.8.2017) Už více než dva roky využívají hasiči při práci techniku a věcné prostředky pořízené z projektů operace Technika, technologie a prostředky Hasičské záchranného sboru České republiky pro efektivní zásah („Efektivní zásah“). 

 

logo.png

Tato technika a věcné prostředky byly spolufinancovány ze strukturálních fondů Evropské unie a její nasazení do zásahové činnosti hasičům přináší vyšší efektivitu, akceschopnost a mobilitu, zlepšuje podmínky na místě zásahu a v neposlední řadě zvyšuje úroveň bezpečnosti práce hasičů při zásazích, kontrolu stavu a kvality ošetření osobních ochranných prostředků hasičů apod.

V rámci operace Efektivní zásah byla pro Hasičský záchranný sbor České republiky pořízena následující technika, technologie a věcné prostředky s účelem:

Velitelské automobily pro zvýšení mobility velitele zásahu při řízení zásahu v terénu.

Terénní vozidla SxS s příslušenstvím, která umožňují rychlejší zásah jednotek Hasičského záchranného sboru České republiky pro záchranu osob nebo hašení lesních požárů v členitém terénu nepřístupném pro běžnou požární techniku.

Dopravní automobily pro zvýšení přepravní kapacity s cílem optimalizovat přepravu osob při záchranných pracích a rovněž přepravu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, kteří na místě zásahu provádějí záchranné práce.

Kontejnery tankovací pro zvýšení přepravní kapacity Hasičského záchranného sboru České republiky pro zásobu pohonných hmot a optimalizaci zásobování požární techniky pohonnými hmotami na místě zásahu.

Automobilové žebříky AZ 30 s rekonstruovanou žebříkovou sadou pro zvýšení efektivity záchranných pracích jednotek požární ochrany při záchraně osob z výšek a při provádění technických zásahů.

Užitkové automobily pro zvýšení mobility Hasičského záchranného sboru České republiky při zabezpečení týlových pracích jednotek požární ochrany na místě zásahu ve složitém terénu.

Kontejnerové nosiče M (střední) pro zvýšení efektivnosti přepravy materiálu, věcných prostředků a zařízení u Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci zásahové činnosti a dalších prací.

Polní kuchyně humanitární základny pro rozšíření možností pro nouzové přežití obyvatelstva v terénních podmínkách humanitární základny, která je využitelná také pro stravování složek integrovaného záchranného systému na místě dlouhodobého zásahu (při povodních, velkých lesních požárech apod.).

Mobilní kompresorové stanice pro zvýšení mobility činnosti potápěčské skupiny Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky a ochranu zdraví jejích příslušníků při nasazení této skupiny v terénních podmínkách.

Tlakové lahve pro zvýšení bezpečnosti práce na místě zásahu Hasičského záchranného sboru České republiky na mimořádnou událost, a to zvýšením technické úrovně ochranných prostředků – tlakových lahví izolačních dýchacích přístrojů.

Izolační dýchací přístroje vzduchové včetně komunikačního prostředku v masce pro zvýšení efektivity a účinnosti práce hasiče na místě zásahu cestou zvýšení technické úrovně ochranných prostředků.

Zkušební a měřící zařízení pro zajištění dostatečné kvalitativní a kvantitativní úrovně kontroly a zkoušení ochranných prostředků hasičů (masky, oděvy) potřebných pro provádění záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech.

Protichemické ochranné oděvy typ 1a pro zajištění reakce Hasičského záchranného sboru České republiky na široké spektrum mimořádných událostí typu úniku nebezpečných látek se současným zvýšením bezpečnosti práce na místě zásahu a pro zvýšení účinnosti zásahu hasičů na místě zásahu zvýšením variability druhů materiálů používaných protichemických oděvů.

Soupravy pro kalibraci detekční techniky pro zvýšení efektivnosti práce chemických laboratoří Hasičského záchranného sboru České republiky při kalibraci detekčních přístrojů a explozimetrů Hasičského záchranného sboru České republiky používaných na místě zásahu jednotek požární ochrany s cílem jejich účinného a spolehlivého použití na místě zásahu.

Zásahové radiometry pro zvýšení bezpečnosti práce hasičů při zásazích v prostředí ionizujícího záření a pro zlepšení efektivity měření při stanovení dávkového příkonu a aktivity radionuklidů.

Mobilní infračervené spektrometry FTIR a infračervené spektrometry laboratorní pro zvýšení kvality detekce nebezpečných látek s dopadem na efektivitu zásahových opatření při haváriích nebezpečných látek spojených s úniky do životního prostředí.

Kontejnery protiplynové pro zvýšení bezpečnosti hasičů při zásazích a zlepšení efektivity protiplynové služby jednotek požární ochrany na místě zásahu.

Dekontaminační sprchy pro zvýšení efektivnosti práce při dekontaminaci hasičů a prostředků na místě zásahu.

Pračky a sušiče pro zvýšení efektivity ošetřování zásahových oděvů pro hasiče.

Celokovové lodě s motorem a přívěsem na přepravu pro zvýšení kvality záchranných prací na vodní hladině.

Termokamery pro hasiče pro zvýšení kvality záchranných prací a hašení požáru.

Prostředky statického zabezpečení budov – sady redukované/rozšířené pro zvýšení kvality záchranných prací při záchraně osob ve zřícených a staticky narušených budovách.

Těžké vyprošťovací sady na dopravní nehody pro zvýšení kvality záchranných pracích jednotek Hasičského záchranného sboru České republiky při záchraně osob při těžkých dopravních nehodách s použitím výkonné techniky a prostředků požární ochrany.

Nezávislé digitální opakovače IDR pro zvýšení kvality spojení na místě zásahu v radiové digitální síti velitele zásahu.

Bagr sací pro zvýšení kvality záchranných pracích jednotek požární ochrany při záchraně osob uvězněných pod troskami zřícených budov, v sesuté zemině použitím výkonné techniky a prostředků požární ochrany.

Projekty operace „Efektivní zásah“ byly Hasičským záchranným sborem České republiky realizovány v letech 2013 – 2015. Projekty byly spolufinancovány z Integrovaného operačního programu prostřednictvím Evropského regionálního rozvojového fondu. Celkové způsobilé náklady projektů činily téměř 215 mil. Kč, přičemž spolufinancování Evropské unie činilo
85 % způsobilých výdajů projektů.

Více na: http://www.hzscr.cz/clanek/zasah-a-podminky-na-miste-mimoradne-udalosti-zlepsuje-hasicum-technika-porizena-ze-strukturalnich-fondu-evropske-unie.aspx

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

vytisknout  e-mailem