Technický ústav požární ochrany  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zařazení dovozových automobilů

Na základě množících se dotazů si dovolujeme přinést informace týkající se tzv. dovozových automobilů. 

Zařazování probíhá dle osnov z metodického postupu schváleného v srpnu 2014.IMG_9649.JPG

Pro stručnost zmíníme nejdůležitější body:

Zřizovatel jednotky PO:
- provede ověření jeho způsobilosti pro zařazení k jednotce PO prostřednictvím smlouvy uzavřené s TÚPO
- doloží nabytí majetku (kupní, darovací smlouva atd.).

TÚPO ověří zda:
- zásahový požární automobil nevykazuje závady proti bezpečnosti při jeho použití
- svými věcnými prostředky PO a namontovanými armaturami je kompatibilní se zavedenými prostředky podle standardů v ČR, jako je např. osazení požárního čerpadla spojkami podle příslušné ČSN normy na výtlačných, přívodních, sacích a případně dalších hrdlech
- svým rozsahem požárního příslušenství odpovídá typu zásahového požárního automobilu
- barevným provedením a použitím zvláštních výstražných zařízení odpovídá právnímu prostředí v ČR
- vykazuje deklarované výkonové parametry požárního čerpadla, pokud je jeho součástí.

Na základě ověření zásahového požárního automobilu TÚPO stanoví jeho nové typové národní označení.

U zásahových požárních automobilů vybavených požárním čerpadlem se provádí ověření jeho průtoků, tlaků, těsnosti a ověření zařízení pro zavodnění v souladu s ČSN EN 1028. Hodnota získaná ověřením čerpacího zařízení včetně ověření objemových parametrů nádrží na hasiva se pak použije jako platný výkonový parametr pro národní označení.

TÚPO na základě ověření vystaví „Osvědčení o způsobilosti požárního automobilu k zařazení k jednotce PO“. Jsou-li v rámci ověření zjištěny závady, uvedou se v citovaném dokladu s tím, že zařazení automobilu do jednotky PO je podmíněno odstraněním těchto závad. Osvědčení je vydáno pouze pro potřebu jednotky PO a je nepřenosné.

vytisknout  e-mailem