Záchranný útvar HZS ČR  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zapojení jednotek ZÚ HZS ČR do činností spojených s válkou na Ukrajině

1. 4. 2022 (Jana Urbancová) - Ruská invaze, která vyústila ve čtvrtek 24. února ve válečný konflikt na Ukrajině, ovlivnila způsob života občanů zemí celého světa včetně té naší. Téměř okamžitě se zvrhla nebývale velká míra solidarity, která poukazovala nejen na postoje, ale také na empatii občanů České republiky vzhledem k ukrajinským uprchlíkům. Mezi nejúčinnější nástroje, jak v této nouzi podat ukrajinským občanům pomocnou ruku dozajista patřilo poskytování humanitární pomoci, na které bylo v prvotní fázi mnoho uprchlíků doslova závislé. 

V rámci organizace příjmu a poskytování humanitární pomoci je v České republice ze zákona pověřen Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR), ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí. Vzhledem k tomuto zákonnému zmocnění a svému personálnímu i technickému vybavení přijímá Národní operační a informační středisko, jako jediné kontaktní místo v ČR pro administraci žádostí Mechanismu civilní ochrany Unie, žádosti států o humanitární pomoc. Prostřednictvím HZS ČR má v případě potřeby Česká republika také právo o humanitární pomoc sama žádat.

Cestou Mechanismu civilní ochrany Unie tak začala v souvislosti s krizí na Ukrajině Česká republika přijímat žádosti nejen o zajištění materiální humanitární pomoci, ale také o součinnost v transportech ukrajinských uprchlíků do registračních humanitárních středisek i transportech z hranic samotných.

Registrační humanitární středisko Vyšní Lhoty.jpgDva dny od počátku ruské invaze se tak příslušníci ZÚ HZS ČR ve spolupráci se Skladovacím a opravárenským zařízením HZS ČR (SOZ HZS ČR) začali operativně podílet na výstavbě stanů a sociálního zázemí, které bylo a doposud je součástí vzniklého Registračního humanitárního střediska ve Vyšních Lhotách. Následně se díky dostatečným přepravním kapacitám v součinnosti s HZS Moravskoslezského kraje prakticky ihned zapojili do každodenního zabezpečování nočních transportů ukrajinských občanů zpravidla z Hlavního vlakového nádraží v Ostravě, do již výše zmíněného Registračního humanitárního střediska. V návaznosti na tyto skutečnosti následovaly i transporty denní již zaregistrovaných migrantů do předem určených míst, které jsou i nadále technikou a příslušníky útvaru na vyžádání zabezpečovány.

Vzhledem k velké migraci uprchlíků překračující hranice ze Slovenska do České republiky byl o necelý týden později Záchranný útvar požádán o součinnost s Policii ČR, která měla začít dočasně plnit úkoly na slovensko-ukrajinské hranici. Z naší strany se jednalo o přepravu třech mobilních kontejnerů pro kontrolu na hranicích, které byly za pomoci třech automobilových nosičů nejprve dopraveny z Královehradeckého a Jihomoravského kraje do Hlučína.

V brzkých ranních hodinách následujícího dne pak vyrazila tato jednotka MV-GŘ HZS ČR z Hlučína do katastru obce Sobrance na východě Slovenska, kde na ně již čekal tým českých policistů.

Když ze strany Ministerstva zahraničních věcí ČR přijal Hasičský záchranný sbor ČR žádost o doplnění přepravních kapacit k zabezpečení transportu ukrajinských občanů ze slovensko-ukrajinských hranic, znamenalo to pro nás vyčlenění třech autobusů s šesti příslušníky, kteří se společně s civilními dopravci měli podílet na přepravě migrantů z hraničního přechodu Vyšné Nemecké. 

Zásah započal nedělí 6. 3., kdy krátce po poledni vyrazili hasiči a předurčená technika útvaru z Hlučína směrem ke slovensko-ukrajinským hranicím. Během dne se jednotka MV-GŘ HZS ČR přepravila do místa naložení, odkud se společně s uprchlíky vrátili ještě ten den zpět do České republiky.  

Největším zásahem v rámci ukrajinské krize, co se množství zapojené techniky a příslušníků útvaru týče, byla bezesporu přeprava humanitární pomoci pro ukrajinské uprchlíky, která se uskutečnila v úterý 8. března.

Transport humanitární pomoci - konvoj.jpgVeškeré přípravy na tento předem plánovaný zásah byly započaty ihned po vyrozumění MV-generálního ředitelství HZS ČR, kdy řídící jednotkou celého zásahu byl ustanoven právě Záchranný útvar HZS ČR. Po rozvržení techniky a příslušníků včetně jejich rozdělení do jednotlivých segmentů byla v pondělí 7. března započata ve spolupráci se zaměstnanci skladu SSHR celodenní nakládka humanitární pomoci tak, aby mohla veškerá zapojená technika útvaru v úterý v ranních hodinách vyrazit z Hlučína směrem k polsko-ukrajinským hranicím. Konvoj techniky sestával nejen z vozidel ZÚ HZS ČR a HZS jednotlivých krajů, ale také z vozidel SSHR a soukromých dopravců. Byl rozdělen na 3 segmenty, přičemž první z nich vyrážel již v 5:00 hodin ráno. V průběhu dne pak postupně vyrazili i zbývající dva segmenty.

Humanitární pomoc v podobě zdravotnického materiálu čítala více než 900 palet, což odpovídalo objemu 1700 kubických metrů přepravovaného materiálu.

Na celé přepravě se podílelo celkem 48 kusů techniky a 88 osob. Jen Záchranný útvar HZS ČR poskytl pro přepravu 29 kusů techniky, z čehož většina byla tvořena nákladními automobily a přepravními soupravami. 

V následujících týdnech jsme nepolevili a naše činnosti pro Ukrajinu pokračovaly. A nebylo jich vůbec poskromnu.

Zatímco ve spolupráci se zaměstnanci skladu Správy státních hmotných rezerv (SSHR) v Olomouci probíhala nakládka a následná přeprava nemocničních lůžek směřovaná do hlavního města Prahy a Plzeňského kraje, druhá část příslušníků se věnovala naložení a následné přepravě bezmála 50 palet materiálu s humanitární pomocí.

Transport HP - ČČK.jpgZásilka ze skladu SSHR obsahovala celkem 600 ks postelí, které byly v průběhu dvou dnů přepraveny do míst, která byla jednotlivými kraji předem specifikována jako improvizovaná ubytovací zařízení pro ukrajinské občany. Oproti tomu bylo zapotřebí v pořádku dopravit i materiál, jenž byl darován občany ČR prostřednictvím vyhlášené Sbírky pro Ukrajinu. 

Ve sběrném místě v Ostravě, na ulici Wattové, tak bylo v průběhu dvou dnů naloženo v celkovém součtu bezmála 100 palet materiálu, který byl v rámci spolupráce s Českým červeným křížem Ostrava převezen do centrálního skladu ČČK v Praze, odkud následně zamířil skrz hub Mezinárodního výboru červeného kříže v maďarském Debrecínu přímo do rukou Ukrajinského červeného kříže.

V návaznosti na předchozí přepravy započali ve čtvrtek 17. 3. příslušníci ZÚ HZS ČR ve spolupráci se zaměstnanci Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR (SOZ HZS ČR) v Jihlavě také nakládku humanitární pomoci v podobě 120 palet dětských plen a krevních vaků, která následně vyrazila v pátek v ranních hodinách z Hlučína směrem do skladu v Polsku. Odtamtud materiál zamířil na Ukrajinu, a ještě tentýž den se naši hasiči vrátili zpět do svých dislokací.

O víkendu nás čekala společně s profesionálními a dobrovolnými hasiči z Jihomoravského kraje další plánovaná nakládka spojená s přepravou zdravotnického materiálu, který následně po vlastní ose vyrazil v pondělí nad ránem do polského Řešova. Po příjezdu konvoje s přepravovaným materiálem byl po složení zástupcům polské republiky oficiálně předán referentkou zahraničních vztahů, paní Mgr. Kateřinou Karáskovou z Jihomoravského kraje.

V týdnu od 21.-25. 3. se v rámci sbírky Hasiči hasičům do Hlučína soustředila z celé České republiky výšková technika, která byla v rámci HZS jednotlivých krajů poskytnuta jako dar hasičům na Ukrajině.

Nakládka techniky HZS.JPGKonkrétně se jednalo o 3 automobilové žebříky AZ 30 a tři automobilové plošiny AP 27, které byly naloženy a koncem týdne přepraveny do Polska prostřednictvím 3 kusů tahačů s návěsy. Přeprava 6 kusů výškové techniky probíhala ve dvou etapách. Během čtvrtku 24. 3. vyrazil konvoj z Hlučína směrem k polsko-ukrajinským hranicím, konkrétně pak do města Nisky, kde krom vykládky techniky proběhlo v rámci seznámení se s technikou i krátké zaškolení obsluhy. Ještě tentýž den, po návratu do Hlučína, proběhla noční nakládka zbylých 3 kusů techniky a druhá část konvoje pak vyrážela z Hlučína směr Polsko v brzkých ranních hodinách.

V rámci zásahové činnosti se ve spojitosti s válkou na Ukrajině Záchranný útvar HZS ČR, HZS jednotlivých krajů, a dobrovolní hasiči z řad JPO aktivně již více než měsíc zapojují do činností s ukrajinskou krizí spojených. Prioritou všech těchto složek bylo a stále je především udržovat akceschopnost jednotek v místě působnosti v případě jakékoliv vzniklé mimořádné události.

Konkrétně u Záchranného útvaru, jehož pokrytí silami a prostředky je využíváno napříč celou ČR, je zapotřebí zmínit, že i vzhledem k vysoké vytíženosti téměř veškeré přepravní techniky byla tato akceschopnost jednotek po celou dobu vždy zachována, a to ve všech třech dislokacích. Pomineme-li zapojení příslušníků a techniky, je téměř nemožné při plánování těchto akcí opomenout profesionální přístup logistické podpory, která je u takovýchto akcí, a obzvlášť jedná-li se o mezinárodní, nedílnou součástí. Bez precizní přípravy všech zúčastněných by veškerá koordinace činností v souběhu mnohdy několika dnů byla jen ztěžka představitelná.

V současnosti se jedná již o bezmála 30. zásah, na kterém se technika a prostředky ZÚ HZS ČR od počátku vzniku ukrajinské krize podílela. Veskrze se jednalo o zásahy spojené s přepravou osob a humanitárního pomoci v podobě zdravotnického materiálu, lůžek, krevních vaků, veřejných sbírek a již výše zmíněné hasičské techniky.

K dnešnímu dni tj. 31. 3. bylo prostřednictvím 32 kusů techniky přepraveno 1288 osob, na jejichž přepravách se průběžně podílelo 59 příslušníků Záchranného útvaru. U přeprav humanitární pomoci se jednalo téměř o 2 550 kubických metrů přepravovaného materiálu. V celkovém součtu pak 80 502 km. 80 502 najetých kilometrů se 149 kusy techniky, 235 zasahujících hasičů se 4 752 hodinami nových zkušeností.

Na základě těchto skutečností by se mohlo zdát, že naší současnou náplní práce jsou pouze činnosti spojené s přepravami osob a materiálu, ale není tomu tak. Přestože našim zásahům momentálně dominují ty, které jsou spojovány s ukrajinskou krizí, podílíme se prioritně také na řešení aktuálně vzniklých mimořádných událostí, provádíme předem plánované činnosti a věnujeme se mimo jiné pravidelné odborné přípravě a výcvikům.

Výše uvedená data jsou tak pouze námi uvedenými statistickými údaji, poukazujícími na všestranné zaměření činností hasičů v rámci Hasičského záchranného sboru ČR.

Odkazy do noveho okna

Nakládka techniky HZS (2)

Nakládka techniky HZS (2) 

Detailní náhled

Nakládka techniky HZS (3)

Nakládka techniky HZS (3) 

Detailní náhled

Nakládka techniky HZS

Nakládka techniky HZS 

Detailní náhled

Přeprava kontejnerů pro PČR (2)

Přeprava kontejnerů pro PČR (2) 

Detailní náhled

Přeprava kontejnerů pro PČR

Přeprava kontejnerů pro PČR 

Detailní náhled

Přeprava materiálu - postele (2)

Přeprava materiálu - postele (2) 

Detailní náhled

Přeprava materiálu - postele

Přeprava materiálu - postele 

Detailní náhled

Přeprava osob (2)

Přeprava osob (2) 

Detailní náhled

Přeprava osob

Přeprava osob 

Detailní náhled

Registrační humanitární středisko Vyšní Lhoty (2)

Registrační humanitární středisko Vyšní ... 

Detailní náhled

Registrační humanitární středisko Vyšní Lhoty (3)

Registrační humanitární středisko Vyšní ... 

Detailní náhled

Registrační humanitární středisko Vyšní Lhoty

Registrační humanitární středisko Vyšní ... 

Detailní náhled

Transport HP - ČČK (2)

Transport HP - ČČK (2) 

Detailní náhled

Transport HP - ČČK

Transport HP - ČČK 

Detailní náhled

Transport HP - pleny (2)

Transport HP - pleny (2) 

Detailní náhled

Transport HP - pleny

Transport HP - pleny 

Detailní náhled

Transport humanitární pomoci - konvoj (2)

Transport humanitární pomoci - konvoj (2... 

Detailní náhled

Transport humanitární pomoci - konvoj

Transport humanitární pomoci - konvoj 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem