HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

ZAMĚŘENÍ ODB. PŘÍPRAVY JSDHO

Témata, která mají být v roce 2018 proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků

Poř. číslo

Název tématu

H

T-STS

T-TaCHS

Strojníci

VJ, VD

1.

Návod k vypracování a použití „Dílčí zprávy o zásahu“, „Zprávy o zásahu“ a „Zprávy o činnosti“ dle čl. 9 Pokynu GŘ HZS ČR č. 37/2015, kterým se stanoví pravidla statistického sledování mimořádných událostí, zásahové a ostatní činnosti JPO a činnosti OPIS HZS ČR a dokumentace o vedení zásahů

A

2.

Pokyn GŘ HZS ČR č. 56/2014, kterým se stanovují vybrané statisticky sledované úkoly plněné hasičskými záchrannými sbory krajů, vydávají vzory formulářů a komentáře k jejich jednotnému vyplnění

A

3.

Statistické sledování událostí, platby

 1. zásah (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně),
 2. zásah s úhradou (zákon č. 239/2000 Sb., o IZS),
 3. zásah u dopravní nehody s paušální úhradou nákladů zásahu (zákon č. 238/2000 Sb., o HZS ČR, nařízení vlády č. 263/2013 Sb.),
 4. poskytování pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených nákladů (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), včetně rozlišení evidence ve statistickém sledování událostí na zásahy (zadané cestou ZOZ) anebo činnosti (zadané cestou ZOČ)

A

4.

Dopravní nehodovost - seznámení se statistikou dopravní nehodovosti PT, postup při hlášení DN

A

A

A

5.

Konspekt odborné přípravy 1 - 2 – 08 Pořizování záznamů, poskytování informací z místa zásahu, mlčenlivost

A

A

A

A

A

6.

Hašení lesních požárů (BŘ – ML č. 21/P, Konspekt odborné přípravy 1 - 3 - 03 Využití letecké techniky k leteckému hašení požárů lesních a travnatých porostů)

A

7.

Metodické listy Bojového řádu jednotek PO N1-N3 – Nebezpečí fyzického vyčerpání, Nebezpečí infekce, Nebezpečí intoxikace

A

A

A

A

A

8.

Novelizace listů/nové listy Bojového řádku jednotek PO:

 1. Metodický list č. 6 kapitoly L Dekontaminace, dekontaminační prostor.
 2. Metodický list č. 7 kapitoly L Dekontaminace zasahujících.
 3. Metodický list č. 10 kapitoly L Havárie ohrožující vody. Ropné havárie.
 4. Metodický list č. 11 kapitoly L Ropné havárie - norné stěny.
 5. Metodický list č. 16 kapitoly L Únik chloru.
 6. Metodický list č. 16 kapitoly N Nebezpečí výbuchu.
 7. Metodický list č. 21 kapitoly N Nebezpečí na železnici.
 8. Metodický list č. 22 kapitoly N Nebezpečí výbuchu výbušných látek a pyrotechnických směsí.
 9. Metodický list č. 23 kapitoly Požáry a havárie otevřených technologických zařízení.
 10. Metodický list č. 26 kapitoly P Požáry skládek tuhých odpadů.
 11. Metodický list č. 30 kapitoly P Požáry hořlavých kapalin v nadzemních nádržích.
 12. Metodický list č. 33 kapitoly P Požáry s přítomností tlakových láhví s acetylénem.
 13. Metodický list č. 45 kapitoly P Plynárenská zařízení. Plynovody a regulační stanice.
 14. Metodický list č. 3 kapitoly S Zásah na hnacích železničních kolejových vozidlech.
 15. Metodický list č. 4 kapitoly S Zásah na tažených železničních kolejových vozidlech.
 16. Metodický list č. 5 kapitoly S Zásah pod trakčním vedením.
 17. Metodický list č. 5 kapitoly T Vstup do obydlí a jiných uzavřených prostor při zásahu.

A

A

A

A

A

9.

Obsluha přidělených radiokomunikačních prostředků

A

A

A

A

A

10.

Náhradní způsoby předávání zpráv, signály

A

A

A

A

A

11.

Rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích k zjištění příčiny vzniku požáru či k vyšetření trestného činu ze strany Policie ČR. Zásady součinnosti při požáru ve vztahu k vyšetřování příčin vzniku požárů. DVD Stopy požáru

A

12.

Program PORT.ALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze

A

A

A

13.

Nácvik otáčení a najíždění s PT do omezeného prostoru

A

14.

Obsluha, používání a údržba nových prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů

A

A

A

A

A

15. ML Cvičebního řádu jednotek PO – technický výcvik č. 16 a 17 DR5, č. 11 a 12 DR3 A A A A A
16. ML Cvičebního řádu jednotek PO – technický výcvik č. 18 a 19 DR5,  č. 16 DR3 A A A A A
17. Přívodní vedení savicemi A A A A A
18. Složení a vztyčení nastavovacího žebříku A A A A A

Poznámky a vysvětlivky:

A

 • provádění tématu

VJ

 • velitel dobrovolné jednotky PO

H

 • hasič

VD

 • velitel družstva

T-STS

 • technik strojní služby

T-TaCHS

-    technik technické a chemické služby

ZDROJE

Další materiály pro odb. přípravu jednotek PO jsou zveřejněny na stránkách MV-GŘ HZS ČR http://www.hzscr.cz/odborna-priprava.aspx nebo portálu https://www.hasici-vzdelavani.cz/ .

vytisknout  e-mailem