HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

ZAMĚŘENÍ ODB. PŘÍPRAVY JSDHO

Témata, která mají být v roce 2022 proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků

Poř. číslo Název tématu H T-TST T-TaCHS Strojníci  VJ, VD
1 Bojový řád jednotek PO II - metodický list - 10O - Předání místa zásahu A A
2 Bojový řád jednotek PO II - metodický list - 2N - Nebezpečí infekce A A A
3 Základní informace o koronaviru a onemocnění COVID-19: způsob přenosu, způsob ochrany, testy prokázání koronaviru v krvi, ochrana dýchacích cest, dekontaminace povrchů doprvních prostředků a objektů, opatření proti šíření viru. A A
4 Bojový řád jednotek PO II - metodický list - 13N - Nebezpečí udušení A A A
5 Bojový řád jednotek PO II - metodický list - 22N
Nebezpečí výbuchu výbušných látek a pyrotechnických směsí
A A A
6 Bojový řád jednotek PO II - metodický list - 9Ř
Prostředky řízení, komunikace na místě zásahu
A A
7 Bojový řád jednotek PO II - metodický list - 32P - Požáry s přítomností tlakových láhví s technickými stlačenými a zkapalněnými plyny A A A
8 Bojový řád jednotek PO II - metodický list - 33P
Požáry s přítomností tlakových lahví s acetylénem
A A
9 Bojový řád jednotek PO II - metodický list - 45P
Plynárenská zařízení. Plynovody a regulační stanice
A A A
10 Bojový řád jednotek PO II - metodický list - 4D
Odstraňování následků dopravních nehod na pozemních komunikacích
A A
11 Bojový řád jednotek PO II - metodický list - 12L
Zásah při výskytu výbušných látek a výbušných předmětů před jejich iniciací
A A
12 Konspekt 2-07  Lesní požáry A
13 Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.) A A
14 Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO A A
15 Zásady pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy  A A A
16 Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňující právo předností jízdy A A A
17 Jízda za ztížených meteorologických podmínek A A
18 Program PORT.ALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze A A
19 Dopravní nehodovost - seznámení se statistikou dopravní nehodovosti PT, postup při hlášení DN A A A
20 Vymezení zodpovědnosti při plnění úkolů technické služby  A A
21 Provádění uživatelských kontrol pro zásahové společné ochranné prostředky A
22 Provádění uživatelských kontrol pro základní věcné prostředky A
23 ARS - hlavní provozní kmitočet (JPO s rádiovými prostředky ARS) A A A A A
24 DRS - celostátní systémové skupinové komunikace (JPO s rádiovými prostředky DRS) A A A A A
25 Rádiová síť velitele zásahu (JPO s rádiovými prostředky ARS nebo DRS) A A A
26 Seznámení s aktualizovanými krizovými a havarijními plány A
27 Seznámení s náplní funkce technik ochrany obyvatelstva a možnosti absolvovat kurz T OOB-16 A A
28 Seznámení s úkoly jednotky na úseku ochrany obyvatelstva dle Řádu výkonu služby v jednodkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků.  A
29 Rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích k zjištění příčiny vzniku požáru či k vyšetření trestného činu ze strany PČR; DVD Stopy požáru A A A
30 Zásady postupu při zásahu u objektů střežených EPS připojenou na PCO KOPIS, Pokyn GŘ HZS ČR č. 40/2018 A

A - provedení témat       VJ - velitel jednotky     VD - velitel družstva      T-STS - technik strojní služby

T-TaCHS - technik technické a chemické služby     H - hasič

ZDROJE

Další materiály pro odb. přípravu jednotek PO jsou zveřejněny na stránkách MV-GŘ HZS ČR http://www.hzscr.cz/odborna-priprava.aspx nebo portálu https://www.hasici-vzdelavani.cz/ .

vytisknout  e-mailem