HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zakončení realizační fáze projektu Zvýšení akceschpnosti - Živelní pohroma

Technika financovaná z Evropské unie zvýšila akceschopnost jednotek HZS v Ústeckém kraji.  

  iop.jpg

Moderní požární technika a technologie pořízená ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci operace Zvýšení akceschopnosti pomáhá od loňského roku jednotkám Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje zvládat záchranářské práce při živelních pohromách.
 
K datu 28. února 2014 byla ukončena realizační fáze projektů operace “Zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru České republiky pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách“ (ve zkratce „Živelní pohroma“).
 
Součástí operace Živelní pohroma byl projekt Pořízení moderní techniky HZS Ústeckého kraje pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách – CZ.1.06/3.4.00/13.08157 (dále jen „projekt IOP“), který byl v letech 2012 – 2014 realizován se spolufinancováním ze strukturálních fondů Evropské unie, a to z Integrovaného operačního programu.
 
Celkem operace Živelní pohroma zahrnovala 13 projektů hasičských záchranných sborů krajů a 1 projekt Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky, které byly v letech 2012 – 2014 realizovány se spolufinancováním ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu. Celkem bylo v rámci operace Živelní pohroma pořízeno 83 kusů techniky pro Hasičský záchranný sbor České republiky a Evropská unie jejich pořízení spolufinancovala částkou254 mil. Kč.
 
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje zakoupil z prostředků strukturálních fondů Evropské unie v rámci projektu IOP pět kusů moderní techniky a technologií. Konkrétně to jsou:
 
  • 1 požární kontejnerový nosič,
  • 1 požární kontejner nákladní,
  • 1 nakladač,
  • 1 nákladní automobil – pro evakuaci,
  • 1 autobus.
 
Uvedené projekty spočívaly v pořízení generačně nové a moderní speciální techniky určené pro řešení živelních pohrom (zejména povodní a bleskových povodní). Tato technika umožňuje Hasičskému záchrannému sboru České republiky efektivnější zásah na místě mimořádné události a poskytnutím včasné a efektivní pomoci může vést ke zvýšení počtu zachráněných životů a nárůstu objemu uchráněných hodnot při mimořádné události.
Nakoupeny byly v rámci celé operace soupravy požárního kontejnerového nosiče, požárního kontejneru nákladního a nakladače; nákladní automobily pro evakuaci; technické automobily pro práci potápěčů; autobusy; požární kontejnery technické; tahač návěsů s podvalníkem; stroj univerzální; smykem řízený nakladač; automobil sklápěcí; nosič kontejnerů; automobil evakuační vyprošťovací; rypadlo pásové; jeřáb automobilní; člun nafukovací s motorem.
Pořízená technika bude Hasičskému záchrannému sboru České republiky sloužit pro: záchranu osob a majetku evakuací v terénu, který je pro standardní zásahovou techniku těžce přístupný, dopravu záchranářů všech složek integrovaného záchranného systému i s jejich vybavením na místo zásahu v těžce přístupném terénu, evakuaci a přepravu osob z postiženého území do nouzových míst pro ubytování, střídání nasazených sil na místě zásahu na velké vzdálenosti, přeskupování sil Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci České republiky, odklízení sutě při vyhledávání a záchraně zavalených osob, provádění zemních prací jako například zpevňování hrází místních vodních děl, budování protipovodňových hrází a zábran, hloubení odvodňovacích rýh, provádění vyprošťovacích prací z prostor mimo komunikace a z vodních toků, distribuci humanitární pomoci při nesjízdnosti komunikací, demolici staticky narušených objektů a odvoz trosek na skládky, odklízení sutě při vyhledávání a záchraně zavalených osob, čistění a obnovování sjízdnosti komunikací, uvolňování vodních toků, odstraňování padlých stromů a překážek na komunikacích, technické práce na technologiích pod kontaminovanou vodou, průzkum v těžce přístupném terénu ve prospěch všech složek IZS.
 
V řadě případů byla technika pořízená z Integrovaného operačního programu nasazena při povodních v červnu 2013.
 
Na projekty operace Živelní pohroma bylo v Integrovaném operačním programu určeno celkem 300 mil. Kč, z toho 85 % způsobilých nákladů spolufinancuje Evropská unie. Pořízené technické prostředky jsou koncipované pro široké využití v integrovaném záchranném systému, při řešení rizik přírodních katastrof v případě potřeby i na území jakéhokoliv státu Evropské unie.
 
Více o projektech na:
 
http://www.hzscr.cz/clanek/technika-pro-zvyseni-kvality-reseni-mimoradnych-udalosti.aspx
 
Více o Integrovaném operačním programu:
http://www.kvalitazivota.eu/
 
Fotodokumentace techniky HZS Ústeckého kraje pořízené projektem:
http://www.hzscr.cz/hzs-usteckeho-kraje-menu-informacni-servis-projekty-eu.aspx
 
Tisková zpráva k nasazení techniky z Integrovaného operačního programu při povodních:
http://www.hzscr.cz/clanek/nove-porizena-technika-ze-strukturalnich-fondu-evropske-unie-uz-prokazala-svoji-funkcnost-pri-povodnich.aspx
 
Fotodokumentace ze slavnostního předání techniky:
http://www.hzscr.cz/fotogalerie/koncert-povodne-2013-a-nova-hasicska-technika.aspx
 
Integrovaný operační program na vlnách Českého rozhlasu (reportáž o hasičské technice):
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Novinky_article/Pamatky,-socialni-podniky,-hasicska-technika-a-dal#prettyPhoto
 
 
Odkazy do noveho okna

Autobus 4

Autobus 4 

Detailní náhled

Cedule na Krajském ředitelství

Cedule na Krajském ředitelství 

Detailní náhled

Krajské ředitelství HZS Ústeckého kraje

Krajské ředitelství HZS Ústeckého kraje 

Detailní náhled

Nakladač 3

Nakladač 3 

Detailní náhled

Nákladní automobil pro evakuaci 1

Nákladní automobil pro evakuaci 1 

Detailní náhled

Požární kontejnerový nosič + kontejner 4

Požární kontejnerový nosič + kontejner 4 

Detailní náhled

Požární kontejnerový nosič + kontejner 6

Požární kontejnerový nosič + kontejner 6 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem