HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace k vyžádaným informacím a sazebník úhrad

Podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., má povinný subjekt povinnost do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost, tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup (na Internetu). O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informací postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

Související dokumenty

 • KR018-2006
  Velikost souboru: 149,7 KB / formát PDF
  Pokyn ředitele HZS Plzeňského kraje ze dne 15. května 2006, kterým se řídí poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • KR015-2009
  Velikost souboru: 45,5 KB / formát PDF
  Pokyn ředitele HZS Plzeňského kraje ze dne 26. března 2009, kterým se mění pokyn ředitele HZS Plzeňského kraje č. 18 ze dne 15. května 2006, kterým se řídí poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve znění pokynu č. 12 ze dne 1. dubna 2008 (částka 29)
 • KR012-2011
  Velikost souboru: 45,5 KB / formát PDF
  Pokyn ředitele HZS Plzeňského kraje ze dne 27. ledna 2011, kterým se mění pokyn ředitele HZS Plzeňského kraje č. 18 ze dne 15. května 2006, kterým se řídí poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve znění pokynů č. 12 ze dne 1. dubna 2008 (částka 29), č. 13 ze dne 26. března 2009 (částka 15) a č. 22 ze dne 14. srpna 2009 (částka 37)
 • KR036-2012
  Velikost souboru: 372 KB / formát PDF
  Pokyn ředitele HZS Plzeňského kraje ze dne 27. prosince 2012, kterým se mění pokyn ředitele HZS Plzeňského kraje č. 18 ze dne 15. května 2006, kterým se řídí poskytování informací dle zákona č 106./1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve znění pokynů č. 12 ze dne 1. dubna 2008 (částka 29), č. 13 ze dne 26. března 2009 (částka 15), č. 22 ze dne 14. srpna 2009 (částka 37) a č. 11 ze den 27. ledna 2011 (částka 12).
    

Sazebník úhrad za poskytování informací u Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím se stanoví tato výše úhrad za poskytování informací Sazebník nákladů za poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
 
A. Náklady na pořízení kopií
 
Kopírování černobílé: 
 • jednostranné formátu A 4                                                                         1,30 Kč / stránka
 • oboustranné formátu A 4                                                                          1,90 Kč / stránka
 • jednostranné formátu A 3                                                                         2,10 Kč / stránka
 • oboustranné formátu A 3                                                                          3,20 Kč / stránka
B. Náklady na opatření technických nosičů dat
 
a)  za 1 ks nenahrané diskety                                                                       9, -   Kč / kus
b)  za 1 ks nenahraného CD                                                                          5, -   Kč / kus
c)  za 1 ks nenahraného DVD (4,7 GB)                                                         7, -   Kč / kus
 
C. Náklady na odeslání informace žadateli
 
Poštovné se hradí dle platného ceníku České pošty a v závislosti na druhu zásilky. Úhrada nákladů na balné se nevyžaduje.
 
D. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
 
a)  Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace, činí náklady za každou celou 1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání 250,-     
b)   Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace celkově kratším než 1 hodinu, úhrada nákladů dle předchozího písmene a) se nevyžaduje.
c)   Náhrada cestovních nákladů zaměstnance – dle platného právního předpisu o poskytování cestovních náhrad.

 

vytisknout  e-mailem