Záchranný útvar HZS ČR  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Záchranný útvar HZS ČR - kontakty

 • Adresa útvaru, JMÉNA, FUNKCE...
 • Tísňová volání

Adresa útvaru, JMÉNA, FUNKCE...

Záchranný útvar HZS ČR - sídlo Hlučín                                        webové stránky útvaru

 • Adresa: ul. Opavská 771/29, 748 01 Hlučín
 • Telefon: +420 / 950 749 221 (asistentka velitele)
 • Fax: +420 / 950 749 001
 • E-mail: info-zu@zu-hlucin.izscr.cz


Záchranný útvar HZS ČR – Záchranná rota Jihlava              Záchranný útvar HZS ČR – Záchranná rota Zbiroh  

 • Adresa: ul. Kosovská 5718/3, 586 01 Jihlava                                    Adresa: ul. Pod Parkem 662, 338 08 Zbiroh
 • Telefon: +420 / 950 295 120 (velitel roty)                                           Telefon: +420 / 950 329 120 (velitel roty)
 • E-mail: info-zu@zu-hlucin.izscr.cz                                               •   E-mail: info-zu@zu-hlucin.izscr.cz

.

Epodatelna – epodatelna@zu-hlucin.izscr.cz         Datová schránka – m5aaa4j         IČO – 75152304

.

Osoba Funkce Telefon Email
brig. gen. Ing. David KAREŠ velitel útvaru 950 749 221 (asistentka) david.kares@zu-hlucin.izscr.cz
plk. Ing. Soňa PTÁČKOVÁ zástupce velitele - Úsek ekonomiky 950 749 300 sona.ptackova@zu-hlucin.izscr.cz
plk. Ing. Jarmila VOZKOVÁ ředitelka Kanceláře velitele 950 749 230 jarmila.vozkova@zu-hlucin.izscr.cz
plk. Ing. Ivo ADÁMEK vedoucí Oddělení přípravy a řízení jednotek 950 749 254,    773 756 208 ivo.adamek@zu-hlucin.izscr.cz
plk. Ing. Petr FIEDLER vedoucí Oddělení vzdělávání 950 749 260,    725 223 228 petr.fiedler@zu-hlucin.izscr.cz
Ing. Silvie HOFFMANNOVÁ ved. pracoviště personálního a PaM 950 749 240,    778 404 608 silvie.hoffmannova@zu-hlucin.izscr.cz
por. Mgr. Jana URBANCOVÁ tisková mluvčí 950 749 232,    775 864 069 jana.urbancova@zu-hlucin.izscr.cz

Operační technik Záchranného útvaru HZS ČR

(telefon - JE URČEN JEN PRO ČINNOST V OPERAČNÍM ŘÍZENÍ) 950 749 222 os@zu-hlucin.izscr.cz

Tísňová volání

Tísňová volání

Tísňovým voláním se rozumí bezplatná volba čísel, která jsou stanovena v číslovacím plánu a uvedena v telefonních seznamech a která je nutno pro záchranu lidských životů, zdraví nebo majetku zpřístupnit. K těmto číslům je garantován bezplatný a nepřetržitý přístup, bez použití mincí či karet. Poskytovatel veřejné telefonní služby je povinen svým uživatelům bezplatně umožnit přístup ke stanoveným číslům tísňového volání.

Linky tísňového volání slouží k ohlášení situací, kdy dochází k reálnému ohrožení životů, zdraví, životního prostředí nebo majetku, a kdy je nutný okamžitý zásah složek integrovaného záchranného systému.

Zavolejte na tísňovou linku, pokud:

 • vznikne požár budov, vozidel, lesa nebo jiných objektů; vidíte plameny nebo kouř z oken, z lesa apod. ,
 • je třeba vyprostit uvězněné osoby z havarovaného vozidla, z pod trosek budov nebo spadlých stromů,
 • jste svědkem závažné dopravní nehody se zraněním nebo usmrcením osob,
 • naleznete podezřelé zavazadlo nebo předmět připomínající výbušné nástražné systémy,
 • naleznete osobu ležící na zemi v bezvědomí,
 • nejste schopni zastavit krvácení,
 • se někdo dusí nebo nemůže dýchat,
 • někdo utrpěl poranění elektrickým proudem,
 • při práci se stroji došlo k závažnému poranění nebo amputaci končetiny,
 • jste svědkem pokusu o sebevraždu,
 • jste svědkem rvačky, výtržnosti nebo násilného jednání,
 • došlo ke krádeži peněženky nebo zavazadla, přepadení či loupeži,
 • došlo ke krádeži vozidla, vloupání do vozidla nebo vloupání do nemovitosti,
 • někdo se snaží poškodit nebo zničit váš majetek,
 • chcete policii oznámit nějaké poznatky k trestné činnosti nebo informaci k hledaným nebo pohřešovaným osobám.

POZOR! - výše uvedený výčet není vyčerpávající. Pokud se dostanete do tísňové situace, která není uvedena, neváhejte zavolat na linku tísňového volání!

Nevolejte na tísňovou linku:

 • abyste ohlásili smyšlenou neexistující událost,
 • abyste zjistili, zda tísňové volání funguje,
 • s dotazem na přesný čas,
 • s dotazem na telefonní čísla,
 • s dotazem na jízdní řády,
 • v případě technických problémů s telefonem.

Uvědomte si, že linky tísňového volání jsou zřízeny pro přijetí informace o stavu nouze. Nezneužívejte je! Vaší nezodpovědností se může oddálit pomoc lidem, kteří ji v dané chvíli budou opravdu potřebovat!

Zneužití linek tísňového volání je trestné.

.

V České republice jsou pro tísňová volání vyhrazena tato telefonní čísla:

 • 150 Hasičský záchranný sbor ČR

 • 155 Zdravotnická záchranná služba

 • 158 Policie ČR

 • 156 Obecní (městská) policie

 • 112 Jednotné evropské číslo tísňového volání.

.

Přístup k těmto telefonním číslům je tedy zcela bezplatný z pevných telefonních linek, mobilních telefonů i z veřejných telefonních automatů.

vytisknout  e-mailem