Záchranný útvar HZS ČR  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Záchranné roty Záchranného útvaru HZS ČR

 • Záchranná rota Hlučín (ZR-H)
 • Speciální záchranná rota (SZR)
 • Záchranná rota Zbiroh (ZR-Z)
 • Záchranná rota Jihlava (ZR-J)

Záchranná rota Hlučín (ZR-H)

Záchranná rota Hlučín

 • Provádí záchranné práce a odstraňování následků živelných pohrom, vážných dopravních nehod a průmyslových havárií;
 • Zřizuje průchody a průjezdy v troskách;
 • Vyhledává a uvolňuje zavalené osoby ze sutin a závalů;
 • Přeprava kontaminované zeminy a nevybuchlé munice,
 • Poskytuje nouzovou dodávku vody a potravin;
 • Provádí zajišťovací práce u poškozených objektů, případně jejich stržení;
 • Vytváří protipožární ochranné pásy;
 • Provádí zemní práce (uvolňování koryt řek, zavalené komunikace…);
 • Vyprošťuje uvázlou nebo havarovanou techniku;
 • Provádí odsun havarované a poškozené techniky,
 • Provádí výškové práce s jeřáby,
 • Přeprava osob a majetku po vodě a souši;
 • Dálková doprava vody;
 • Podílí se na zajišťování nouzového přežití obyvatelstva pomocí rozvinutí a provozování materiální základny humanitární pomoci (Skladové a opravárenské zařízení HZS ČR).

Speciální záchranná rota (SZR)

Speciální záchranná rota (sídlo Hlučín)

 • Provádí záchranné práce a odstraňování následků živelných pohrom, vážných dopravních nehod a průmyslových havárií;
 • Vyhledávání a vyprošťování osob ze sutin a závalů;
 • Zabezpečuje nouzovou dodávku elektrické energie a osvětlení pracovišť;
 • Zabezpečuje nouzovou dodávku a distribuci pitné vody a to za použití úpravny vody;
 • Provádí dekontaminaci osob, techniky a materiálu, jejich vyprošťování z kontaminovaného prostoru;
 • Provádí dekontaminaci zamořených prostorů a objektů;
 • Provádí radiační, chemický a biologický průzkum a meteorologické pozorování;
 • Podílí se na vyhledávání a záchraně osob z vodních děl, toků a zatopených objektů;
 • Poskytování záchranné a humanitární pomoci v zahraničí (kynologové, potápěči – lezci);
 • Poskytuje pomoc při likvidaci ropných havárií;
 • Provádí demoliční práce pomocí trhavin;
 • Provádí čerpání vody velkokapacitními čerpadly;
 • Provádí nouzovou dodávku pitné vody a to za pomocí úpravny vody;
 • Podílí se na zajišťování nouzového přežití obyvatelstva pomocí rozvinutí a provozování materiální základny humanitární pomoci (Skladové a opravárenské zařízení HZS ČR).

Záchranná rota Zbiroh (ZR-Z)

Záchranná rota Zbiroh 

je kombinací prostředků ZR Hlučín a SZR

 • Zřizuje průchody a průjezdy, vytváří protipožární ochranné pásy;
 • Vyhledává a vyprošťuje zavalené osoby ze sutin a závalů;
 • Poskytuje nouzovou dodávku vody, potravin a elektrické energie a osvětlení pracovišť;
 • Lokalizuje a likviduje následky poruch inženýrských sítí;
 • Poskytuje zajišťovací práce u poškozených objektů, případně jejich stržení;
 • Provádí zemní práce (uvolňování koryt řek, zavalené komunikace…);
 • Vyprošťuje uvázlou nebo havarovanou techniku;
 • Přeprava osob a majetku, doprava vody;
 • Provádí čerpání vody velkokapacitními čerpadly;
 • Provádí záchranné práce a odstraňování následků živelných pohrom, vážných dopravních nehod a průmyslových havárií, poskytuje pomoc při likvidaci ropných havárií;
 • Provádí dekontaminaci osob, techniky a materiálu, jejich vyprošťování z kontaminovaného prostoru;
 • Provádí dekontaminaci zamořených prostorů a objektů;
 • Provádí radiační, chemický a biologický průzkum, meteorologické pozorování;
 • Podílí se na zajišťování nouzového přežití obyvatelstva pomocí rozvinutí a provozování materiální základny humanitární pomoci (Skladové a opravárenské zařízení HZS ČR).

Záchranná rota Jihlava (ZR-J)

Záchranná rota Jihlava 

je kombinací prostředků ZR Hlučín a SZR.

 • Zřizuje průchody a průjezdy, vytváří protipožární ochranné pásy;
 • Vyhledává a vyprošťuje zavalené osoby ze sutin a závalů;
 • Poskytuje nouzovou dodávku vody, potravin a elektrické energie a osvětlení pracovišť;
 • Lokalizuje a likviduje následky poruch inženýrských sítí;
 • Poskytuje zajišťovací práce u poškozených objektů, případně jejich stržení;
 • Provádí zemní práce (uvolňování koryt řek, zavalené komunikace…);
 • Vyprošťuje uvázlou nebo havarovanou techniku;
 • Přeprava osob a majetku, doprava vody;
 • Provádí čerpání vody velkokapacitními čerpadly;
 • Provádí záchranné práce a odstraňování následků živelných pohrom, vážných dopravních nehod a průmyslových havárií, poskytuje pomoc při likvidaci ropných havárií;
 • Provádí dekontaminaci osob, techniky a materiálu, jejich vyprošťování z kontaminovaného prostoru;
 • Provádí dekontaminaci zamořených prostorů a objektů;
 • Provádí radiační, chemický a biologický průzkum, meteorologické pozorování;
 • Podílí se na zajišťování nouzového přežití obyvatelstva pomocí rozvinutí a provozování materiální základny humanitární pomoci (Skladové a opravárenské zařízení HZS ČR).

vytisknout  e-mailem