Záchranný útvar HZS ČR  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Záchranné roty Záchranného útvaru HZS ČR

Záchranná rota Zbiroh 

je kombinací prostředků ZR Hlučín a SZR

 • Zřizuje průchody a průjezdy, vytváří protipožární ochranné pásy;
 • Vyhledává a vyprošťuje zavalené osoby ze sutin a závalů;
 • Poskytuje nouzovou dodávku vody, potravin a elektrické energie a osvětlení pracovišť;
 • Lokalizuje a likviduje následky poruch inženýrských sítí;
 • Poskytuje zajišťovací práce u poškozených objektů, případně jejich stržení;
 • Provádí zemní práce (uvolňování koryt řek, zavalené komunikace…);
 • Vyprošťuje uvázlou nebo havarovanou techniku;
 • Přeprava osob a majetku, doprava vody;
 • Provádí čerpání vody velkokapacitními čerpadly;
 • Provádí záchranné práce a odstraňování následků živelných pohrom, vážných dopravních nehod a průmyslových havárií, poskytuje pomoc při likvidaci ropných havárií;
 • Provádí dekontaminaci osob, techniky a materiálu, jejich vyprošťování z kontaminovaného prostoru;
 • Provádí dekontaminaci zamořených prostorů a objektů;
 • Provádí radiační, chemický a biologický průzkum, meteorologické pozorování;
 • Podílí se na zajišťování nouzového přežití obyvatelstva pomocí rozvinutí a provozování materiální základny humanitární pomoci (Skladové a opravárenské zařízení HZS ČR).
Odkazy do noveho okna

ÚZČ - dislokace Hlučín a Zbiroh

ÚZČ - dislokace Hlučín a Zbiroh 

Detailní náhled

ZR Jihlava

ZR Jihlava 

Detailní náhled

Technika ZÚ HZS ČR (1)

Technika ZÚ HZS ČR (1) 

Detailní náhled

Technika ZÚ HZS ČR (2)

Technika ZÚ HZS ČR (2) 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem