Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Záchrana osob při seskoku z výšky

Má práce rozebírá základní moţnosti záchrany osob z výšek a vytváří nové moţnosti pro alternativní návrh, který by byl opravdu ekonomicky přínosný, byl by bezpečnější, vytvořen ze zkušeností při vyuţití papírového kartonu. V základní fázi je popsána teoretická činnost jednotek IZS a popis zkušeností z praxe. Následně je v práci ověřeno mnoţství a typ evakuačních systémů ve vybraných krajích v ČR. Technické parametry stávajících systémů jsou vyuţity v řešení. V rámci diplomové práce jsem konzultoval vyuţití kartonu u seskoků z výšek se společnostmi a osobami zabývající se kaskadérskou činností. Dále posuzuji vyuţití japonského stylu skládání papíru origami jako moţné alternativy. Závěrem práce je vytvořen teoretický postup navrţení záchranného seskokového systému na principu vyuţití papírového kartonu. 

Juráň, Marek. Záchrana osob při seskoku z výšky. Diplomová práce. Ostrava: VŠB - TU Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2010, s.56.


Odborné práce z oblasti požární ochrany můžete zasílat ke zveřejnění na adresy webmaster@hzscr.cz a jan.pecl@grh.izscr.cz. Za obsah a jazykovou správnost odpovídá autor. Publikování příspěvků se řídí zásadami pro zveřejňování MV-GŘ HZS ČR.

vytisknout  e-mailem