HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Začala topná sezóna

komín -autor Požáry.cz.jpgZačala topná sezóna a my opět připomínáme povinnost kontrol a revizí spalinových cest. Od 1.1.2018 do 16.11.2018 vyjeli hasiči v Plzeňském kraji k 60 požárům komínových tělěs. Ve 26 případech nepředložil majitel doklad o kontrole spalinové cesty.
Dnem nabytí účinnosti zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky nabyla účinnosti změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, která mimo jiné upravuje oblast spalinových cest. Nyní je tato problematika již pevně ukotvena v zákoně.

Jak často kontrolovat a čistit komín?

Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Jednou za rok je nutno nechat provést kontrolu oprávněnou osobou – kominíkem.

Zákon umožňuje uživateli provést některé úkony kontroly sám.

Co může uživatel sám kontrolovat:

Stav topidla a kouřovodu – zda nejsou propálené, není popraskané zdivo a vydrolené spáry
Zda se v blízkosti topidla a kouřovodu nenachází hořlavé předměty
Zda je přívodní elektroinstalace ke kotli nepoškozená
Stav komínových dvířek a jejich uzávěrů

Pokud dojde k požáru komínového tělesa:

Odstraňte z dosahu sálavého tepla všechny hořlavé předměty.

Zavolejte linku 150 nebo 112.

Nepokoušejte se hasit komín vodou. Vysoká teplota v komíně spolu s rychlým vývinem páry může způsobit popraskání, či destrukci komínu. K hašení je možno použít písek, který je vhazován buď dvířky k vymetání komínu, nebo přímo ze střechy tělesem kouřovodu.

vytisknout  e-mailem