HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Z dávné historie - profesionální hasiči v hl. m. Praze

7. května 2015 (Ivana Svitáková) - Ze 14. století pochází první doložená zmínka o snaze předcházet požárům, a když už k němu dojde, tak jej organizovaně likvidovat. Občanům i jejich čeládce bylo uloženo opatrné zacházení s ohněm tak, aby se nestalo žádné neštěstí. Likvidaci požáru měli řídit rychtář a starší sousedé, kterým pomáhali občané podle svých profesí.  

17. století přineslo první požární řád v Novém Městě pražském. Řád taxativně vymezil místa – dnes bychom řekli soustředění techniky- na kterých musely být „dva vozy obité s třemi žebříky a s háky“. A dále také, aby „…mimo velké stříkačky ve dvoře obecním i v některých menších ještě více jich bylo a aby byly i ruční stříkačky od některých cechův zaopatřeny.“
 
Hasiči HZS hl. m. PrahyHasiči HZS hl. m. Prahy
18. století se dá nazvat stoletím reforem  Marie Terezie a jejího syna Josefa II. Jejich reformy se dotkly také oblasti ochrany před požáry. Nejenom v Praze už od těch dob bylo stanoveno, že …nejvyšším pánem u požáru je městský hejtman a městští úředníci a zřízenci jsou povinni jim pomáhat …“.
V osvícenském 19. století se již od roku 1821 dohadovali pražští radní, že by některé nedokonalosti předchozích řádů o hašení měly být opraveny a město by mělo mít stálé služebníky k hašení. K tomu účelu byly ustaveny tzv. požární zálohy, a to v období listopadu až dubna vždy od páté hodiny odpolední až do šesti hodin ráno a v květnu až říjnu až pak od osmé večer do rozbřesku. Tyto skupiny z řad tovaryšů- dnes bychom řekli požární hlídky- byly z různých cechů, převážně to ale byli kováři, zámečníci a zvonaři, tedy řemeslníci znalí práce s ohněm. Byl zpracován i plán jejich výcviku a velel jim komisař a dozírali magistrátní úředníci. V roce 1847 už byl připravován projekt převzetí dobrovolné služby v požárních zálohách uniformovanou občanskou gardou, jenže nastal revoluční rok 1848 a garda byla rozpuštěna. Bez ohledu na politickou situaci se v zemi, a zejména v Praze, rozrůstal průmysl a s tím stoupalo nebezpečí požárů.
 
Zřízení sboru z roku 1853Zřízení sboru z roku 1853
A tak vyvstala naléhavá potřeba vytvořit profesionální sbor odborníků na hašení ohně. Pro budoucí pražské hasiče byl významným dnem 23. březen 1853, kdy se magistrát mj. rozhodl vzít do své péče úklid pražských ulic. Přijal proto 16. srpna téhož roku 30 metařů, coby zaměstnanců obce. Prakticky je spíše přijal jako hasiče, hned je převedl na jiné pracoviště a jejich prvnímu představenému Aloisu Pastovi nařídil vycvičit 8 lidí k obsluze stříkačky a ostatní jako jejich pomocníky. Povinnost zametat ulice jim však až do roku 1866 zůstala, ale od ostatních metařů se odlišovali páskou na rameni a pochopitelně povinnosti v případě potřeby zametání nechat a utíkat- inu, jako k ohni. Protože to byli zaměstnanci obce a dostávali plat, lze mít za to, že byli v pracovně právním vztahu a svou činnost vykonávali za úplatu, a tudíž jako profesi. Proto je oprávněné označovat tuto organizační jednotku za profesionální, v tomto případě za Hasičský sbor, jehož sídlem byl obecní dvůr v Letenské ulici. Protože Hasičský sbor v hlavním městě Praze byl zřízen 16. srpna 1853 a před tímto datem není žádných zmínek o placeném hasičském orgánu, je také na místě tento Sbor označovat za první nejen v městě Praze, ale v Království českém vůbec….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text z publikace:
 
150 let pomáháme a zachraňujeme
Účelová publikace k 150. výročí založení HZS hl. m. Prahy
 
Na web vložila kpt. Ing. Ivana Svitáková
Odbor  prevence

vytisknout  e-mailem