HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Workshopy zaměřené na tvorbu metodiky společného zásahu při požáru

BEZPEČNÉ POHRANIČÍ / BEZPIECZNE POGRANICZE CZ.11.1.23/0.0/0.0/15_001/0000006 Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj Interreg V - A Česká republika – Polsko 2014 – 2020. 

Ve dnech 4.-5.12.2017 proběhl ve Zlatých Horách první workshop zaměřený na tvorbu metodiky společného zásahu českých a polských hasičů při požáru. Jednalo se o úvodní setkání odborné pracovní skupiny, která bude mít tvorbu metodiky na starosti. Obsahem workshopu bylo seznámení se s organizací požární ochrany v Čechách a v Polsku. Byla srovnána především organizace operačního řízení jednotek požární ochrany ve vazbě na zásahy při požárech, organizace řízení zásahu, standardní operační postupy při zdolávání požárů, včetně právního postavení, a také organizace odborné přípravy hasičů se zaměřením na hašení požárů. V rámci workshopu byly také definovány hlavní problémy směrem ke spolupráci při požárech podél hranice, které budou obsahem dalších workshopů. Workshopu se zúčastnili zástupci všech partnerů projektu – PSP Wroclaw, Katowice, Opole, HZS Libereckého, Pardubického, Královéhradeckého, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Jednalo se o úvodní setkání, které bylo zahájením série workshopů, které budou mít za výsledek metodiku pro společný zásah českých a polských hasičů při požáru.

Ve dnech 16.-17.10.2018, 5.-6.11.2018, 3.-4.12.2018 a 11.-12.3.2019 proběhly další čtyři navazující workshopy zaměřené na tvorbu metodiky společného zásahu českých a polských hasičů při požáru. Byla srovnána především organizace operačního řízení jednotek požární ochrany ve vazbě na zásahy při požárech, organizace řízení zásahu,standardní operační postupy při zdolávání požárů, včetně právního postavení, a také organizace odborné přípravy hasičů se zaměřením na hašení požárů. V rámci workshopu byla také řešena statistika zásahů v příhraničí, značení požární techniky a další.

Navazovat budou další workshopy organizované na polské straně hranice a jako završení této činnosti je na podzim roku 2019 naplánována konference, kde budou prezentovány výstupy z jednání a představena vytvořená společná metodika.

Odkazy do noveho okna

metodiky

metodiky 

Detailní náhled

metodiky

metodiky 

Detailní náhled

metodiky

metodiky 

Detailní náhled

metodiky

metodiky 

Detailní náhled

metodiky

metodiky 

Detailní náhled

metodiky

metodiky 

Detailní náhled

metodiky

metodiky 

Detailní náhled

metodiky

metodiky 

Detailní náhled

metodiky

metodiky 

Detailní náhled

metodiky

metodiky 

Detailní náhled

metodiky

metodiky 

Detailní náhled

metodiky

metodiky 

Detailní náhled

metodiky

metodiky 

Detailní náhled

metodiky

metodiky 

Detailní náhled

metodiky

metodiky 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem