Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Krizové stavy

  • Krizové stavy
  • Vyhlášené krizové stavy

Krizové stavy

Krizovou situací je dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů, mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu.
Druh
Vyhlašující orgán
Důvod
Územní rozsah
Časová účinnost
Stav nebezpečí
 
Hejtman
(primátor hl.m. Prahy)
Ohrožení života, zdraví, majetku, životního prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činnosti správních úřadů, orgánů krajů a obcí, IZS nebo subjektu kritické infrastruktury
Celý kraj nebo jeho část
Nejdéle 30 dnů; prodloužení je přípustné jen se souhlasem vlády
Nouzový stav
 
Vláda (při nebezpečí z prodlední předseda vlády)
V případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost
Celý stát nebo jeho část
Nejdéle 30 dnů; prodloužení je přípustné po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny
Stav ohrožení státu
 
Parlament na návrh vlády
Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy
Celý stát nebo jeho část
Bez omezení
Válečný stav
Parlament
Je-li ČR napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení
Celý stát
Bez omezení

Vyhlášené krizové stavy

Přehled vyhlášených krizových stavů
Rok
Krizový stav
Důvod vyhlášení
Kraj, pro jehož území byl vyhlášen KS
2002
Stav nebezpečí
Povodně
JMK, VYS, USK
2002
Nouzový stav
Povodně
HMP, SCK, JCK, PLK, KVK, USK
2004
Stav nebezpečí
Sesuv skalního masivu
JMK
2004
Stav nebezpečí
Odstraňování následků živelní pohromy
OLK
2005
Stav nebezpečí
Porucha vodního díla
VYS
2006
Stav nebezpečí
Povodně
ZLK, JMK, USK, OLK, PCK, JCK, SCK, PLK,
2006
Nouzový stav
Povodně
JCK, SCK, ZLK, JMK, OLK, USK, PCK
2006
Stav nebezpečí
Sesuv skalního masivu
PCK
2006
Stav nebezpečí
Nebezpečné látky
KHK
2007
Nouzový stav
Orkán Kyrill
JCK, PLK, KVK, VYS, LIK, KHK, MSK, SCK
2009
Stav nebezpečí
Povodně
JCK, MSK, OLK, USK
2010
Stav nebezpečí
Povodně
OLK, ZLK, MSK, JMK, USK, LBK
2013 Stav nebezpečí Povodně HMP, JCK
2013 Nouzový stav Povodně JCK, PLK, SCK, LIK, KHK, USK, HMP
2014 Stav nebezpečí Sesuv půdy JMK
2016 Stav nebezpečí Nelegální sklad NL JMK
2017 Stav nebezpečí Africký mor prasat ZLK
2020 Nouzový stav Koronavirus SARS-CoV-2 ČR
ČR - území České republiky
HMP -  Hl. m. Praha
JCK -  Jihočeský kraj
JMK -  Jihomoravský kraj
KHK -  Královehradecký kraj
KVK -  Karlovarský kraj
LBK -  Liberecký kraj
MSK -  Moravskoslezský kraj 
OLK -  Olomoucký kraj
PCK -  Pardubický kraj
PLK -  Plzeňský kraj
SCK -  Středočeský kraj
USK -  Ústecký kraj
VYS -  kraj Vysočina
ZLK -  Zlínský kraj 

vytisknout  e-mailem