Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Soutěž o Hasičské pohádky 2

1. 4. 2020 (Martina Talichová) - Je tady dubnová soutěž o Hasičské pohádky 2 a tedy skvělá příležitost, jak se zabavit s dětmi, které nyní musí kvůli vyhlášenému nouzovému stavu trávit více času doma. Stačí odpovědět správně na 4 soutěžní otázky a my vás zařadíme do losování o Hasičské pohádky 2. 

Odpovědi na soutěžní otázky zasílejte elektronicky do 30. dubna 2020 celostátnímu koordinátorovi preventivně výchovné činnosti kpt. Mgr. Martině Talichové na e-mail martina.talichova@grh.izscr.cz. Na první otázku je nutné odpovědět slovně, k dalším třem otázkám stačí uvést jen písmeno správné odpovědi. Ještě připomínáme, že je nutné uvést korespondenční adresu, abychom Vám mohli, v případě, že se stanete jedním z výherců knihy Hasičské pohádky 2, zaslat Vaši výhru.

1. Prací hasičů je odedávna hasit požáry. Není to však jediný úkol, který v současné době hasiči mají. Vyjmenuj další tři druhy úkolů, které mají hasiči na starosti.Obrázek ti může napovědět.  

Obrázek do soutěže.png

2. Vyber správnou odpověď, co znamená slovo požár:
A) Je to jakýkoliv oheň rozdělaný v přírodě, například na opékání špekáčků
B) Je to nekontrolovatelné a nežádoucí hoření
C) Lidmi řízené a ohraničené hoření
D) Jakýkoliv oheň, který používáme k vaření 

 

3. Při ohlašování mimořádné události na linku tísňového volání je nejdůležitější operátorovi sdělit: 
A) Kolik je na místě zraněných, jaké je počasí a kolik je hodin 
B) V kolik hodin se mimořádná událost stala, svoje telefonní číslo a svou adresu kde bydlím 
C) Kde se mimořádná událost stala, co konkrétního se stalo a kdo volá 
D) Co konkrétního se stalo, proč se nacházím na tom místě a kam hodlám jít dál 

 

4. Koupání v přírodních koupalištích, nádržích a řekách je oblíbená letní zábava. Vyber, jakými zásadami je zapotřebí se řídit, abychom se vyhnuli nebezpečí:
A) Neskákat do neznámé vody
B) Nechodit do vody přehřátý a ihned po jídle
C) Nepřeceňovat své schopnosti 
D) Nechodit se koupat sami, mít vždy někoho s sebou, kdo v případě nouze zavolá pomoc


Správné odpovědi na únorové otázky: 
Voda nebo vodní přenosný hasící přístroj je vhodný zejména na hašení pevných látek, jako je dřevo, uhlí, sláma, textil a podobně. Nesmí se používat na elektrická zařízení pod napětím! (stejně jako pěnový přenostný hasící přístroj - také obsahuje vodu)


Pokud dojde v domácnosti ke vzplanutí oleje na pánvi, nikdy se nesmí hasit vodou, jinak může dojít k popálení nebo opaření a k požáru celé místnosti.

2D, 3A, 4B
 

Výherci březen 2020:
Bohuslava Valová, Horní Bečva
Lucie Karásková, Cholina
Josef Slováček, Napajedla


kpt. Mgr. Martina Talichová
celostátní koordinátor preventivně výchovné činnosti
odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení - oddělení instruktáží a školení
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 26, Praha 4
tel: +420 950 819 882
mail: martina.talichova@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem