Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Březnové číslo časopisu 112 se statistickou ročenkou

3. 3. 2016 (Jaroslav Vykoukal) - V polovině měsíce března vychází třetí letošní číslo měsíčníku 112 – odborného časopisu požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva. Jeho součástí je vložená statistická ročenka obsahující podrobné údaje o zásahové činnosti jednotek PO a dalších složek IZS v roce 2015.  

V části zaměřené na požární ochranu analyzujeme zásah na požár ethylenové jednotky v podniku Unipetrol RPA v Záluží u Litvínova, na jehož likvidaci se podílelo téměř 500 profesionálních a dobrovolných hasičů. Přinášíme výsledky kontrol požární bezpečnosti v zařízeních sociálních služeb, seznamujeme se změnami evidence příčin vzniku požárů a s novelou zákona o požární ochraně ve vztahu k čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Zkušenosti s nasazením nové verze simulátoru pro výcvik operačního řízení u HZS ČR naleznete v části časopisu zaměřené na oblast IZS.

V bloku orientovaném na oblast ochrany obyvatelstva a krizového řízení informujeme o výsledcích prověřování připravenosti složek IZS a území v systému chemického monitoringu v Moravskoslezském kraji, přinášíme závěry XV. ročníku mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva, seznamujeme s přípravou krizových štábů obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji a se soutěží „Mladý záchranář – hasičem v akci“ pořádanou pro žáky základních škol.

V závěrečné části přinášíme 3. díl seriálu věnovaného historii personálního zabezpečování požární ochrany.

Součástí časopisu je kromě statistické ročenky také vložená příloha – vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Vydavatelem časopisu 112 je MV-generální ředitelství HZS ČR. Časopis není ve volném prodeji. Cena jednoho výtisku je 25,- Kč, roční předplatné je 300,- Kč.

Předplatné a distribuce: Moraviapress, s.r.o., U póny 3061, 690 02 Břeclav,tel.: 516 205 176, zelená linka: 800 100 314, fax: 519 321 417, e-mail: 112@moraviapress.cz.                                      

 

Jaroslav Vykoukal, šéfredaktor

vytisknout  e-mailem