Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Reakce generálního ředitele HZS ČR na zprávu předsedy OSH zveřejněnou dne 13. 2. 2014 na webových stránkách OSH

14. 2. 2014 (Drahoslav Ryba) - Vážené kolegyně a kolegové, po zralé úvaze jsem se rozhodl reagovat na dopis předsedy OSH pana Oberreitera. 

Činím tak jen výjimečně a velmi nerad, protože se domnívám, že bychom měli věci společně řešit a ne se navzájem pomlouvat po médiích. Nicméně lži, nepravdy a polopravdy uvedené v článku pana předsedy ze dne 13. 2. 2014 mne k tomuto rozhodnutí přinutily. Rozhodně se nechci snižovat k obdobné rétorice, jaká je obsažena v článku a proto se omezím pouze na fakta a věřím, že každý si dokáže udělat názor sám na to, co je pravda a co nenávistná lež.
 
Zákon o státním rozpočtu byl schválen poslaneckou sněmovnou 19. 12. 2013. Konkrétní rozpis rozpočtu obdrželo generální ředitelství HZS ČR dne 16. 1. 2014 pod čj. MV-7068-3/EKO-2014.
 
Bezpečnostních sborů je v České republice celkem 7. Každý sbor má svá specifika a rozhodně ne všechny bezpečnostní sbory navyšovaly platy od 1. 1. 2014.
 
U HZS ČR je situace podstatně složitější tím, že část příslušníků si požádala u pana ministra vnitra o přezkum rozhodnutí ve věcech služebního poměru, vztahující se ke služebnímu příjmu v roce 2011. Moje rozhodnutí se zcela logicky muselo odvíjet od názoru pana ministra na tuto věc. Pokud by totiž pan ministr rozhodl přezkumům vyhovět, musel by sbor vyplatit částku, která se téměř rovná 2 % navýšení mezd.
 
První jednání o této problematice s odborovými organizacemi proběhlo 22. 1. a 28. 1. 2014. Na obou těchto jednáních jsme tuto situaci podrobně vysvětlili s tím, že v tuto chvíli (kdy neznáme názor nového pana ministra vnitra) není možné uvolnit momentálně (s účinností od 1. 2. 2014) vyšší částku než 300,- Kč pro každého příslušníka a k dalšímu navýšení se vrátíme později. Ani já nejsem schopen vyplatit více, než má naše organizace v rozpočtu a přitom musím pamatovat na všechny varianty, které mohou nastat. Na rozdíl od pana předsedy Oberreitera nesu totiž plnou odpovědnost za čerpání rozpočtu sboru. Musím konstatovat, že od obou odborových svazů máme písemný nesouhlas s tímto řešením. Proto jsem oběma oznámil, že situaci budu neprodleně řešit s novým ministrem vnitra.
 
Pan ministr byl jmenován do funkce 29. ledna a mé první jednání s ním se uskutečnilo minulý týden 5. 2. 2014. Pana ministra jsem podrobně informoval o vzniklé situaci a to jak ústně, tak i písemně. Pan ministr mi přislíbil, že záležitost přezkumů bude definitivně řešit až po rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti HZS ČR. Současně bylo dohodnuto, že nové projednání problematiky platů příslušníků HZS ČR s odborovými svazy proběhne současně se společným připravovaným jednáním u ministra vnitra. Jednoznačně bylo současně rozhodnuto, že problematika musí být vyřešena do 1. 3. 2014. K tomuto datu budou vydána nová rozhodnutí o navýšení některé ze složek služebního příjmu. K invektivě pana předsedy OSH je třeba podotknout, že zákon neumožňuje stanovovat složky služebního příjmu zpětně, což pan předseda jistě dobře ví.
 
Rozhodně odmítám tvrzení pana předsedy, a nebojím se označit za lež, že jsme chtěli cokoliv v této oblasti před panem ministrem vnitra utajit. Rovněž odmítám, že by dvouprocentní navýšení rozpočtu na platy bylo jakýmkoliv navracením předchozího krácení. Musíme si uvědomit, že od roku 2010 nedošlo k jakémukoliv navýšení prostředků na platy, byť každému příslušníkovi byl minimálně jedenkrát navýšen základní tarif o postup v tarifním stupni. I s tímto aspektem musím jako služební funkcionář počítat.
 
Jen pro úplnost chci dodat, že několikrát panem předsedou OSH použité 2 % navýšení prostředků na platy HZS ČR představuje částku cca 600,- Kč. Rozdíl mezi první a druhou skupinou zvláštního příplatku činí 800,- Kč. Přitom je třeba si uvědomit, že skutečné navýšení je podstatně vyšší. Vzhledem k navýšení průměrů a tím i částky za pohotovosti a přesčasy, by to znamenalo navýšení o cca 1.000,- Kč měsíčně v průměru na příslušníka. Rozumím argumentaci pana předsedy OSH, že ho naprosto nezajímá, kde by se na tyto úpravy vzaly peníze, ale mne to bohužel zajímat musí.
 
Touto formou deklaruji svoje odhodlání od 1. 3. 2014 navýšit přiznané platy všech příslušníků HZS ČR. Tomu však musí předcházet ještě další projednání s odborovými svazy. Rozhodně garantuji, že všechny rozpočtované platové prostředky budou spravedlivě vyčerpány.
 
generální ředitel HZS ČR
brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba v.r.

vytisknout  e-mailem