Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení

  1. Systém vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení
  2. Vzdělávání starostů a primátorů
  3. Vysoké školy vzdělávající odborníky v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Vysoké školy vzdělávající odborníky v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Systém vzdělávání odborníků v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení je nastaven Koncepcí vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení schválené usnesením vlády ČR ze dne 10. července 2017 č. 508. Uvedený systém přípravy osob tvoří dvě základní úrovně:

První úroveň - profesní vzdělávání kvalifikační probíhá cestou získání kvalifikace nebo zvýšení kvalifikace vyššího odborného vzdělání, vysokoškolského vzdělání v bakalářském či magisterském studijním programu nebo ve vyšších studijních programech.

a) Vyšší odborné vzdělání

Je určeno pro získání požadovaného kvalifikačního stupně vzdělání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Realizace je zabezpečena cestou vyšších odborných škol příslušného stupně s akreditací na problematiku ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

b) Vysokoškolské vzdělání

Je určeno pro získání vysokoškolského vzdělání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Realizace je zabezpečena cestou vysokých škol s akreditací na problematiku ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Profesní vzdělávání kvalifikační je zabezpečováno formou akreditovaných vzdělávacích a studijních programů škol. Na jejich zpracování se podílejí příslušné ústřední správní úřady podle oblasti své působnosti.

Druhá úroveň - další profesní vzdělávání je určeno pro cílové skupiny pracovníků se zaměřením na:

  • prohloubení kvalifikace potřebné k výkonu funkce nebo činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení, její udržování a pravidelná aktualizace odborných znalostí včetně získávání a prodlužování odborné způsobilosti opravňující k výkonu určených činností;
  • doplnění potřebných znalostí z oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení pro konkrétní funkce nebo činnosti, jejich udržování a pravidelná aktualizace.

Další profesní vzdělávání zabezpečují zejména právnické nebo fyzické osoby, jíž byla ke vzdělávací činnosti udělena akreditace Ministerstva vnitra, příspěvková organizace zřízená Ministerstvem vnitra nebo územní samosprávný celek, jemuž byla udělena akreditace Ministerstva vnitra.

K větší provázanosti a sjednocení obsahové stránky studia v předmětných oblastech na vysokých školách vzniklo „Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti“ schválené usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32, jehož cílem je vytvoření společného vědomostního základu určeného ke vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti a jeho poskytnutí širokému spektru vysokých škol k využití ve vlastních studijních programech při respektování akademických svobod vysokých škol.

S ohledem na nové potřeby a vývoj společnosti v oblasti bezpečnosti České republiky Ministerstvo vnitra zpracovalo materiál „Metodika pro tvorbu studijních programů vysokých škol v oblasti bezpečnosti České republiky v působnosti Ministerstva vnitra“ pro vysoké školy, dle kterého se doporučuje postupovat při zpracování studijních programů.

V současné době vyučuje problematiku krizového řízení a ochrany obyvatelstva již několik vysokých škol, jejichž přehled naleznete zde.

vytisknout  e-mailem