Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzdělávání v oblasti krizového řízení

  1. Systém vzdělávání v krizovém řízení
  2. Vzdělávání starostů obcí
  3. Vysoké školy vzdělávající odborníky v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva
  4. Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015

Vysoké školy vzdělávající odborníky v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva

Systém vzdělávání odborníků v oblasti krizového řízení je nastaven Koncepcí vzdělávání v oblasti krizového řízení, schválené usnesením Bezpečnostní rady státu ze dne 16. listopadu 2004 č. 14. Uvedený systém člení přípravu na dvě úrovně:
  • v rámci dalšího profesního vzdělávání,
  • získání kvalifikace cestou vyššího odborného vzdělávání nebo vysokoškolského vzdělávání.
K větší provázanosti a sjednocení obsahové stránky studia v předmětných oblastech na vysokých školách vzniklo „Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti“ schválené usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32, jehož cílem je vytvoření společného vědomostního základu určeného ke vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti a jeho poskytnutí širokému spektru vysokých škol k využití ve vlastních studijních programech při respektování akademických svobod vysokých škol.
V současné době vyučuje problematiku krizového řízení a ochrany obyvatelstva již několik vysokých škol, jejichž přehled naleznete zde.
 

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti 

 

vytisknout  e-mailem