HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzdělávání v oblasti krizového řízení

prezentace ze školení starostů obcí 2023 

  • Vzdělávání starostů obcí
  • Materiály pro starosty obcí

Vzdělávání starostů obcí

Krizové řízení
Krizovým řízením se rozumí souhrn řídících činností věčně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a řešením krizové situace. V širším významu se realizují opatření v oblasti obnovy a prevence, v užším významu se realizují opatření v oblasti přípravy, zejména krizové plánování, řešení krizové situace a likvidačních prací. (Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů). Předpokladem pro výkon činností profesionálních pracovníků v oblasti krizového řízení je získání či prodloužení odborné způsobilosti. Systém vzdělávání v oblasti krizového řízení je obsažen v Koncepci vzdělávání v oblasti krizového řízení, která byla schválena usnesením vlády ČR dne 10.července 2017 č. 508 a v plné míře nahradila předchozí Koncepci z roku 2004. Realizací Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení bylo po odborné stránce pověřeno Ministerstvo vnitra v součinnosti s Ministerstvem obrany, Správou státních hmotných rezerv a Ministerstvem zdravotnictví. Koordinací vzdělávacího procesu v oblasti krizového řízení bylo pověřeno Ministerstvo vnitra.

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení.
Cílem Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení je:
  • systémové řešení přípravy osob v předmětné oblasti,
  • stanovení cílových skupin,
  • stanovení způsobů a zásad pro zpracování rámcových vzdělávacích programů pro jednotlivé cílové skupiny,
  • vytvořit podmínky k získávání a prohlubování kvalifikace a její zvyšování v oblasti potřebné pro činnost profesionálních pracovníků a osob dotčených oblastí krizového řízení,
  • realizovat koordinaci a výkon státní správy v oblasti činností spojených se vzděláváním v krizovém řízení.
  • Koncepce v oblasti vzdělávání ochrany obyvatelstva a krizového řízení je ke stažení zde

Pro potřeby vzdělávání stanovených cílových skupin v koncepci jsou příslušnými ústředními správními úřady podle oblasti jejich působnosti zpracovány vzdělávací moduly.

Vzdělávání starostů obcí

V souladu s Koncepcí vzdělávání v oblasti krizového řízení, schválenou usnesením vlády ČR ze dne 10. července 2017 č. 508 (dále jen „Koncepce“) a v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, organizuje Hasičský záchranný sbor ČR přípravu starostů obcí v oblasti krizového řízení, jakožto jedné z nejpočetnějších cílových skupin stanovených Koncepcí.
Tato forma vzdělávání je organizována zpravidla jedenkrát za volební období. V současné době je připravováno školení pro starosty obcí, které bude organizováno ve spolupráci s jednotlivými ORP. Školení budou uskutečněna v měsících březen až červen 2023 formou jednodenného školení v rozsahu 6 hodin. Každý účastník školení obdrží osvědčení o absolvování školení.

Správa státních hmotných rezerv:

Správa státních hmotných rezerv (dále jen SSHR), jako ústřední orgán státní správy, který organizuje v rámci své působnosti průběžné vzdělávání státních zaměstnanců ve správních úřadech, vedoucích úředníků a úředníků územních samosprávných celků, podílejících se na přípravě a realizaci systému hospodářských opatření pro krizové stavy (dále jen HOPKS) a odborné vzdělávání řídících i výkonných pracovníků subjektů hospodářské mobilizace, představitelů hospodářské sféry (dodavatelů mobilizačních dodávek), řídících i výkonných pracovníků ochraňovatelů státních hmotných rezerv a dalších právnických a podnikajících fyzických osob.
Vzdělávání probíhá formou kurzů, jejichž odborným garantem je Vysoká škola ekonomická v Praze - Institut krizového managementu.
Kurzy se pořádají na základě smlouvy mezi Správou státních hmotných rezerv a Vysokou školou ekonomickou v Praze.

Institut ochrany obyvatelstva:

Seznam aktuálních kurzů:
Nabídky kurzů Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč

V případě dotazů prosím kontaktujte oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Kraje Vysočina.
Kontakt:
plk. Ing. Jaroslav Bárta
oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení
tel.: 950 270 127

Materiály pro starosty obcí

vytisknout  e-mailem