HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzdělávání v oblasti krizového řízení

Krizovým řízením se rozumí souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace (zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů). 

Předpokladem pro výkon potřebných činností profesionálních pracovníků v těchto oblastech je získání či prodloužení odborné způsobilosti nebo požadované odborné připravenosti, který umožňuje systém vzdělávání. Tento systém vzdělávání je obsažen v Koncepci vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení (dále jen „Koncepce“), která byla schválena usnesením vlády ČR dne 10. července 2017 č. 508 a v plné míře nahradila předchozí Koncepci z roku 2004.

Realizací Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení bylo po odborné stránce pověřeno Ministerstvo vnitra v součinnosti s Ministerstvem obrany Správou státních hmotných rezerv a Ministerstvem zdravotnictví. Koordinací vzdělávacího procesu v oblasti krizového řízení bylo pověřeno Ministerstvo vnitra.

Studijní texty v oblasti bezpečnosti, tzv. Moduly naleznete zde.

Uskutečněné vzdělávací aktivity v krizovém řízení zde.

vytisknout  e-mailem