HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzdělávání v oblasti krizového řízení

Krizovým řízením se rozumí souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace (zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů). 

 
Předpokladem pro výkon potřebných činností profesionálních pracovníků v této oblasti je získání či prodloužení odborné způsobilosti nebo požadované odborné připravenosti, který umožňuje systém vzdělávání. Tento systém vzdělávání v uvedené oblasti je obsažen v Koncepci vzdělávání v oblasti krizového řízení, která byla schválena usnesením BRS dne 16. listopadu 2004 č. 14 (a v plné míře nahradila předchozí Koncepci z roku 2001).
Realizací Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení bylo po odborné stránce pověřeno Ministerstvo vnitra v součinnosti s Ministerstvem obrany Správou státních hmotných rezerv a Ministerstvem zdravotnictví. Koordinací vzdělávacího procesu v oblasti krizového řízení bylo pověřeno Ministerstvo vnitra.
 
Koncepci vzdělávání v oblasti krizového řízení naleznete zde.
 
Studijní texty v oblasti bezpečnosti, tzv. Moduly naleznete zde.
 
Připravované akce na úseku vzdělávání v oblasti krizového řízení.
Uskutečněné akce na úseku vzdělávání v oblasti krizového řízení zde.

 

vytisknout  e-mailem