HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzdělávání starostů obcí v krizovém řízení 2015

Vzdělávání starostů obcí v oblasti krizového řízení 2015

HZS Pardubického kraje zorganizoval v roce 2015 vzdělávání starostů v oblasti krizového řízení. Vzdělávání proběhlo v následujících termínech:

1. Chrudim (Městský úřad) – 2. 4. 2015

2. Hlinsko (Městský úřad) – 9. 4. 2015

3. Přelouč (Městský úřad) – 14. 4. 2015

4. Pardubice (Požární stanice) – 16. 4. 2015

5. Svitavy (Městský úřad) – 21. 4. 2015

6. Litomyšl (Městský úřad) – 23. 4. 2015

7. Moravská Třebová (Městský úřad) – 30. 4. 2015

8. Žamberk (Městský úřad) – 5. 5. 2015

9. Vysoké Mýto (Požární stanice) – 12. 5. 2015

10. Ústí nad Orlicí (Požární stanice) – 21. 5. 2015

 

Účast starostů na vzdělávání činila celkově cca 63%. Statistika účasti zástupců obcí na vzdělávání po jednotlivých ORP je uvedena v následující tabulce:

P.č.

Správní obvod ORP

Počet obcí

ve správním

obvodu ORP

Počet

zúčastněných

zástupců obcí

Z toho počet

zúčastněných

starostů obcí

Účast

1.

Česká Třebová

5

1

1

25,0 %

2.

Hlinsko

22

15

15

71,5 %

3.

Holice

14

11

11

84,6 %

4.

Chrudim

86

45

40

52,9 %

5.

Králíky

5

1

0

25,0 %

6.

Lanškroun

22

13

12

61,9 %

7.

Litomyšl

35

26

25

76,5 %

8.

Moravská Třebová

33

17

17

53,1 %

9.

Pardubice

56

30

26

54,5 %

10.

Polička

20

14

12

73,7 %

11.

Přelouč

42

26

24

63,4 %

12.

Svitavy

28

22

19

81,5 %

13.

Ústí nad Orlicí

16

12

12

80,0 %

14.

Vysoké Mýto

40

23

23

59,0 %

15.

Žamberk

27

18

18

69,2 %

 

Celkem za kraj

451

(včetně 15 ORP)

274

255

62,84% (bez započtení starostů ORP)

Obsahová náplň vzdělávacích programů byla v souladu s rámcovým určením jednotlivých vzdělávacích modulů. V rámci cílové skupiny starostů obcí se jedná o vzdělávací modul A – obecné základy krizového řízení. Navržený program byl dodržen. Probrána byla následující tématika:

Legislativa: zákon o PO, zákon o IZS, zákon o krizovém řízení, zákon o HOPKS, zákon o vodách, zákon o PZH,

Povodňová ochrana: Povodňový plán, povodňové komise, POVIS,

Krizové stavy, mimořádné události: definice, dopad na obce, vazby mezi orgány KŘ,

Povinnosti starostů a obcí podle krizového zákona: varování a informování,evakuace, nouzové přežití, seznamování s charakterem možného ohrožení a s krizovými opatřeními, pomůcky krizového řízení, finanční zabezpečení, 

Další informace v oblasti krizového řízení: pravidla vyžadování věcné pomoci,povinnosti JSDHO na úseku ochrany obyvatel, školení techniků OOB, IKIS, EPUSA, analýza rizik, kontroly podle krizového zákona, převod nepotřebného majetku státu (HZS Pardubického kraje) obcím, psychosociální pomoc,

Integrovaný záchranný systém: JPO, zřizování, vybavení, financování, odborná příprava, kontroly,

Požární ochrana: povinnosti obce,

Vnitřní bezpečnosti: povinnosti a možnosti obce,

Obrana: povinnosti obce, pomoc ze strany AČR.

 

Největší podíl na lektorském zajištění vzdělávání měl jako organizátor HZS Pardubického kraje (témata: Krizové stavy a mimořádné události, povinnosti starostů a obcí podle krizového zákona, další informace v oblasti krizového řízení, integrovaný záchranný systém, požární ochrana).

Na vzdělávání se dále podíleli pracovníci Krajského úřadu Pardubického kraje (témata: Legislativa, povodňová ochrana), zástupci Policie ČR (téma: vnitřní bezpečnost) a zástupci Armády ČR (téma: obrana).

Na některá vzdělávání byli pozváni i odborníci v oblasti vodovodů a kanalizací (téma: zásobování požární vodou).

 

Účastníkům vzdělávání byly předány příručky a DVD nosiče s veškerými prezentacemi, podpůrnými a metodickými materiály a mapovými podklady pro účely krizového řízení, IZS a obrany. Na závěr účastníci obdrželi osvědčení.

 

 

vytisknout  e-mailem