HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzdělávání pedagogů základních škol v roce 2021

Publikováno: 13. 10. 2021 

 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje každoročně organizuje v rámci programu „Ochrana člověka za mimořádných událostí - základní vzdělávání“ seminář pro pedagogické pracovníky, kteří se podílejí nebo se budou podílet na zvládání mimořádných událostí či krizových situací ve školské praxi. Program přispívá ke zvýšení povědomí pedagogických pracovníků v této oblasti a je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogů, kdy účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

Cílem semináře je připravit pedagogy na nové potřeby ve vzdělávacím procesu ve vztahu k problematice ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Seminář je součástí systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, program byl akreditován Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. MSMT-34271/2013-1.

Letos je seminář realizován v distanční formě a přihlásit se může každý pedagog ze základní školy v Moravskoslezském kraji. Díky distanční formě bude navíc flexibilnější k možnostem každého učitele. Součástí semináře jsou prezentace, které jsou zaměřeny na ochranu člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, ochranu obyvatelstva, požární ochranu, včetně začlenění do školních vzdělávacích programů, Představeny jsou rovněž metody a formy implementace témat do pedagogické praxe, ukázány příklady dobré praxe a předvedení edukativních materiálů.

vytisknout  e-mailem