Technický ústav požární ochrany  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzkumné projekty a výsledky vědy a výzkumu

Jednou z klíčových našich činností je řešení výzkumných projektů v oblasti požární ochrany. 

  1. Výzkumné projekty podpořené z dotačního programu
  2. Další Výsledky vědy a výzkumu

Termín řešení
Identifikační kód
Název výzkumného projektu/záměru
Výstupy projektu

1.1.2021 - 31.12.2022
VI04000023

Možnosti využití ozónu pro dekontaminaci ovzduší a povrchů nejen složkamy IZS ČR Metodika
Funkční vzorek
Příspěvek v časopise TSES

1.7.2019 - 31.12.2022
VI20192022120

Modelování tepelné degradace a hoření deskových materiálů na bázi dřeva

Metodika
Příspěvek v časopise Fire and Materials
Příspěvek v časopise Wood research
Příspěvek v časopise Fire Safety Journal1.1.2016 - 31.12.2020
VI20162020021Zvýšení bezpečnosti zásahových žebříků pro hasiče

 Prezentace
Příspěvek v časopise
Příspěvek na konferenci-1
Příspěvek na konferenci-2
Metodika

1.1.2017 - 31.12.2019
VI20172019077
Průběh a důsledky havarijního úniku CNG z osobních automobilů Metodika
Prezentace
Výzkumná zpráva

1.1.2017 - 31.12.2019
VI20172019065


Studium stop šíření požáru a hořlavosti konstrukčních dílů dopravních prostředků pro účely HZS ČR

Metodika
Prezentace
Kniha
Elearning
Databáze

1.2.2017 - 31.1.2018
VH20172018020

Barevná úprava zásahového požárního automobilu Prezentace
1.1.2016 - 31.12.2019
VI20162019034
Výzkum a vývoj ověřených modelů požáru a evakuace osob a jejich praktická aplikace při posuzování požární bezpečnosti staveb

Web projektu s výsledky ke stažení
 Prezentace

Projekty ukončené do 1. 1. 2016 

Identifikační kód
 
Název výzkumného projektu/záměru
Termín řešení
VF20112015020
 
Výzkum a vývoj progresivních metod stanovení požárně technických charakteristik (PTCH) hořlavých látek a materiálů za specifických technologických podmínek 1.8.2011 – 31.12.2015
VF20112015021
Výzkum efektivnosti vybraných hasiv 1.8.2011 – 31.12.2015
VD20062010A07
Zjišťování příčin vzniku požárů a hodnocení nebezpečných účinků požárů na osoby, majetek a životní prostředí 1.10.2006 – 31.12.2010
VD20062007A01
 
Vývoj a validace pož. modelů pro předpověď vývinu/šíření tepla, kouře, toxických plynů a tlakové vlny výbuchu k interpretaci scénářů požárů/výbuchů a jejich ničivých účinků

1.7.2006 – 31.12.2007

RN20022003003
 
Dekontaminace v podmínkách činnosti požárních jednotek 03/2002 – 12/2004
RN200012003008
 
Výzkum efektivnosti hasiv 02/2001 – 12/2003
RN20002001006
 
Alternativní řešení vývoje ochranného oděvu pro hasiče 03/2000 – 12/2001
MV0/K02/00003
 
Výzkum nebezpečného působení zplodin hoření materiálů 1999 – 2003
MV0/K02/00002
 
Výzkum a vývoj zkuš. metod stanovení pož. techn. charakteristik materiálů 1999 – 2003
MV0/K02/00001
 
Výzkum tuhých produktů hoření polymerních materiálů 1999 – 2003
MV0/K02:003/1
 
Výzkum charakteristik chování hořlavých látek a materiálů při hoření nebo výbuchu pro potřebu pož. bezpečnosti a pož. techn. expertíz 01/2000 – 12/2004
RN19981999010
 
Výzkum toxicity zplodin hoření materiálů 01/1998 – 12/1999
RN19971999006
 
Výzkum a vývoj zk. metod pro hodnocení pož. bezpečnosti výrobků a hodnocení parametrů pož. techniky a has. prostředků 02/1997 - 12/1999

zpět                                                                                                                                                                               Filip Gargulák 15.03.2024

vytisknout  e-mailem