HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Využití ochranných vlastností budov

Při zaznění sirén - signálu “Všeobecná výstraha” a následné informaci o hrozícím nebezpečí chemická nebo radiační havárie, je potřebné postupovat podle těchto pokynů: 

Rychle vyhledat vhodný prostor k ochraně ukrytím v nejbližší budově. Vhodnými prostory k ochraně jsou místnosti ve vyšších patrech budovy na její odvrácené straně od místa šíření nebezpečné látky. Méně vhodné jsou přízemní místnosti, a naprosto nevhodné sklepní prostory. Řada nebezpečných chemických látek je těžší než vzduch a drží se při zemi. Nebezpečné látky jsou vesměs prchavé, v terénu málo stálé a je malá pravděpodobnost, že proniknou zavřenými a utěsněnými okny, dveřmi a jinými otvory ve vyšších patrech závětrné strany budovy.
Znázornění řezu budovou a vhodné místa k ochraně:
iu_2.png
 
Utěsnit prostor vybraný k ochraně. V místnosti uzavřít okna, dveře a jiné otvory. Dokonalejší utěsnění oken lze dosáhnout přelepením ploch mezi oknem a rámem okna pomocí samolepících pásek. Tím lze výrazně zamezit průniku látky do místnosti. Průnik látky okny do místnosti lze také snížit záclonami a závěsy namočenými ve vodě nebo v roztoku vody a zažívací sody nebo vody a kyseliny citrónové. Je nezbytné vypnout a utěsnit veškerou ventilaci v místnosti (klimatizaci, větrací systémy, topidla, digestoře, světlíky a sebemenší otvory (klíčové dírky), kde se může vyskytnout netěsnost.
Sledovat vysílání regionálního rozhlasu a televize s podrobnými informacemi o mimořádné události a konkrétními postupy ke své další činnosti.
Vyvarujte se větší fyzické námahy. Při zvýšené fyzické námaze se zvyšuje příjem inhalovaného vzduchu se zvýšeným příjmem chemické látky do organismu (rozdíl mezi příjmem inhalovaného vzduchu při pomalé chůzi a běhu je až šestinásobný).
Minutová ventilace vzduchu (množství inhalovaného vzduchu v litrech za minutu) u člověka:
           - 3 litry/ min při klidu
           - 10 litrů/ min při pomalé chůzi
           - přes 20 litrů/ min při střední námaze
           - 60 litrů/ min při velké námaze
              
Zbytečně netelefonujte. Telefonováním zbytečně zatěžujete telefonní linky a může dojít k přetížení pevné i mobilní telefonní sítě s jejími negativními důsledky.
Opustit budovu kde se ukrýváte, můžete jen na pokyn záchranářů!!!
Pro opuštění ohroženého prostoru si připravit prostředky improvizované ochrany pro ochranu dýchacích cest a celého těla.
K ochraně dýchacích cest použít savé a prodyšné tkaniny (např. kapesník, ručník, šála) namočené do vody. Pokud je ohrožující látkou chlór, lze použít roztok pitné vody a zažívací sody, pro případ úniku chemické látky zásadité povahy (amoniak) použít k ochraně roztok vody a kyseliny citrónové. 
K ochraně očí použít brýle uzavřeného typu (plavecké, potápěčské, lyžařské s přelepenými průduchy).
K ochraně povrchu těla použít oděvy a pokrýt celý povrch těla s využitím čepice, klobouku, šály kukly, pláštěnky a oděvu do deště, použijte gumové holinky, jinou vhodnou vysokou obuv, rukavice (gumové, kožené), upínací gumy apod.
 
Připravit se na provedení částečné dekontaminace. To předpokládá dostatečnou zásobu vody k omývání těla a dezinfekční nebo neutralizační roztok k ošetření očí (borová voda). Dojde-li ke kontaminaci těla (člověk začíná pociťovat svědění či pálení pokožky), je nutné osprchovat se za použití mýdla, opláchnout kontaminovaná místa a případně si vyměnit oděv.
 

vytisknout  e-mailem