HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝSTRAHA na nebezpečí požárů a vysoké teploty

Na území hl. m. Prahy byla vydána výstraha ČHMÚ na nebezpečí požárů a vysoké teploty. V souladu s nařízením č. 9/2016 Sb. hl. m. Prahy byl vydán zákaz:

 • rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
 • kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 • používání pyrotechnických výrobků,
 • používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,
 • odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
 • jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
 • spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.
   

Zákaz těchto činností platí pro místa zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Těmito místy se rozumí:

 • lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
 • lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,
 • sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,
 • plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

Výstraha platí do odvolání.

Plné znění nařízení a začátek a konec doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území hl. m. Prahy se vyvěšuje na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy a případně v hromadných informačních prostředcích.

vytisknout  e-mailem